Zerina Gegić: Zaslužile smo da budemo ravnopravne!

Zerina Gegić je mlada Tuzlanka, aktivistkinja i studentica Ekonomskog fakulteta koja posjeduje privatnu firmu koja se bavi ručnom izradom ženske obuće.

Z 3Zerina koja je tek pristupila Incijativi, kao aktivistkinja koja zagovara ljudska prava mladih, vidi žene u procesima izmjene Ustava BiH, ali da žene političarke u ovom svemu jako malo mogu napraviti s obzirom na njihovu trenutnu poziciju.

„Nažalost žene političarke u trenutnoj poziciji ne mogu ili mogu jako malo da naprave po pitanju izmjene Ustava. Potreban je aktivan angažman svih nas kako bi se ovo stanje promjenilo.“

Na pitanje zbog čega je važno da Ustav obuhvati i ženska prava, Zerina ističe:

„Smatram da je za svaku ženu pa tako i za mene jako bitno pitanje ženskih prava u Ustavu jer time postajemo vidljive i ravnopravne u društvu u kome živimo, a žene koje su izvan političkih procesa trebaju se što prije aktivirati i uključiti u sve društvene tokove i propagirati i raditi na ravnopravnosti i jednakosti jer smo zaslužile da budemo ravnpravne, a to možemo samo zajedničkim radom.“

Piše:Vildana Džekman

 

Advertisements