Predstavnice Inicijative Građanke za ustavne promjene održale sastanak sa EU delegacijom

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su 26.4.2021. održale sastanak sa predstavnicima EU delegacije. Povod sastanka je Otvoreno pismo koje su predstavnice Inicijative uputile javnosti o interesima za koje se Inicijativa zalaže u vezi Ustava BIH. Članice Inicijative smatraju da je period reforme ustava koji je pred BiH idelana prilika da Ustav BiH prestane biti…

Inicijativa na 8. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova PD PSBiH

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su danas, 27.4.2021. na 8. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavile dosadašnji rad, prioritete i amandmane sadržane u Platformi Inicijative koji se odnose na unapređenje ravnopravnosti polova i veću zaštitu ženskih prava. Naglašena je potreba ravnopravnog uključivanja žena i muškaraca u…

FILIPOVIĆ-HADŽIABDIĆ: GENDER PITANJA NE ZADIRU U OBLAST NACIONALNIH INTERESA

Ni u jednu od tri ozbiljne runde pregovora o ustavnim promjena Bosne i Hercegovine – “Aprilski paket” (2006.), “Prudski sporazum” (2008.) i “Butmirski sporazum” (2009.), nisu bile uključene žene. To je bio jedan od razloga zbog kojih je nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo inicijativu “Građanke za ustavne promjene” koja se zalaže za Ustav Bosne i Hercegovine…

Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

S ciljem doprinosa primjene politika, prava i standarda Evropske unije, Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine kao neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva ovom prilikom još jednom želi da skrene pažnju i izrazi svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, već izvjesno vrijeme, vode razgovori i pregovori po pitanju eventualnih promjena ustavno-pravne stečevine Bosne…

EU gender akcioni plan –GAP III

Rodna ravnopravnost je strateško opredjeljenje EU i univerzalno priznato ljudsko pravo kao i imperativ za ekonomski rast, prosperitet, dobro upravljanje, mir i sigurnost. EU promoviše rodne ravnopravnosti kao ključan politički pravac u svojoj eksternoj akciji i zajedničkoj spoljnoj i sigurnosnoj politici, a sve radi ubrazanja napretka ka ispunjavanju globalnih ciljeva, uključujući Ciljeve održivog razvoja (COR) što je srž 2030 Agende. EU primjenjuje trostruki pristup kombinujući gender mainstreaming, ciljne…

Kome, ustvari, pripada Ustav BiH?

Nakon tri, i ujedno jedina ozbiljna pokušaja pregovora oko promjene Ustava[1], bilo je evidentno da se Ustavom bave isključivo političke elite, odnosno predsjednici vodećih političkih partija, uz posredstvo međunarodne zajednice. Pregovori  su vođeni netransparentno, izvan zvaničnih institucija, daleko od očiju javnosti. Prijedlozi promjene ustava nisu održavali stavove šire javnosti i zainteresovanih grupa, nego su bili…

Otvoreno pismo

Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravlja ponovni interes međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu Izbornog zakona u BiH. Međutim, obzirom na to na koji način se međunarodna zajednica postavila prilikom rješevanja problema izbora u Mostaru, kada su pojedine ambasade pregovarale sa predstavnicima samo nekoliko vodećih političkih partija, pritom ne uključujući sve zainteresovane…

Provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

Komitet ministara Vijeća Evrope održao je Strazburu od 9. do 11. marta svoj tromjesečni sastanak kako bi nadzirao izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava. Informacije o slučajevima koji su detaljno ispitani ove sedmice, dostupne su ovdje. U vezi sa grupom predmeta Sejdić i Finci, poslanici: su podsjetili da je u tim presudama Sud utvrdio diskriminaciju osoba koje pripadaju grupama koje…

Bilbord kampanja “Državo, pokaži da nismo smae!”

U Banjaluci je u toku je bilbord kampanja pod nazivom „Državo, pokaži da nismo same!“ čiji je cilj podizanje svijesti o prevenciji seksualnog uznemiravanja na radu.Rezultati istraživanja koje je hCa sproveo 2018. godine pokazuju da postoji znatno veća vjerovatnoća da će žene doživjeti seksualno uznemiravanje na poslu nego muškarci. U poređenju sa 21,2 % muškaraca,…