Formalne i faktičke izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine: koliko daleko možemo ići?

“Imajući u vidu pravnu prirodu Ustava BiH, kao i specifičnosti bosanskohercegovačkog savremenog državnog i ustavno-pravnog poretka, predmet ove analize predstavljaju formalni i faktički aspekti izmjena i dopuna Ustava BiH. Ključno pitanje koje nam se cijelo vrijeme nameće jeste: da li su socijalni, ekonomski, pravni, politološki i brojni drugi razlozi dovoljno snažni da dovedu do aktualiziranja…

Banjalučki feministički festival: Umjetnost, aktivizam i družba (PROGRAM)

Blasfem je feministički festival umjetnosti, aktivizma, družbe i službe. Festival  ima za cilj da promoviše ženska prava, probleme i izazove te progovori o feminizmu transgeneracijski, transistorijski i regionalno. Festival ima bogat kulturno-zabavni program sa otvorenim razgovorima, panelima, performansima, izložbama, radionicama i koncertima. Ulaz na sve događaje je besplatan, a organizatori podsjećaju da volonterski doprinos ne…

Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan…

Građanke za ustavne promjene u Zenici

Juče, 25. jula 2019, građanke i građani Zenice su imali priliku da se upoznaju sa radom Inicijative Građanke za ustavne promjene. Predstavnice Centra ženskih prava, članice Inicijative, su organizovale uličnu akciju i izvršile podjelu informativnih letaka sa listom prioriteta Inicijative, kao i publikacije „Vodič kroz Ustav – od Ž do A“. Građanke i građani Zenice,…

Godišnje planiranje Inicijative za monitoring EU integracija

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene” učestvovale su na Godišnjem planiranju Inicijative za monitoring EU integracija koji je održan 15.07. do 16.07. 2019. godine u Sarajevu. Tokom dva radna dana prisutne članice i članovi su imali priliku da razgovaraju o narednim koracima BiH ka pristupnim pregovorima EU, trenutnoj političkom okruženju, kao i da se upoznaju…

Predstavljen rad Inicijative u Gračanici

Danas, 5. jula 2019. godine u Gračanici je promovisana Inicijativa Građanke za ustavne promjene. Na uličnoj akciji su aktivistkinje i volontreke HO Horizonti, članice Inicijative, razgovarale sa građankama i građanima Gračanice i dijelile promotivni matreijal Inicijative i publikaciju Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana). Tokom akcije organizatorke su sakupljale i potpise onih koji se…

Intervju Besima Borić: Sa ovakvim Ustavom ne možemo postati članica EU

Pitanje izmjena Ustava BIH je ključno pitanje u BIH. Naš Ustav je uspostavio državu koja teško može funkcionirati na način kako je postavljena sa ugrađenim jakim mehanizmima kočenja za njen razvoj. Osim toga, tamo nema pojedinca i pojedinke, nema građanina ni individualnih prava. Dominiraju kolektivna prava i sav sistem je postavljen tako. Politički prostor je…

Sastanak sa Mirjanom Marinković Lepić

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su se sastale juče 19.6.2019. godine sa poslanicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjanom Marinković Lepić. Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja Inicijative i disusije o aktuelnim izazovima rodne ravnopravnosti u BiH. Mirjana Marinković Lepić se u svojoj karijeri na različitim nivoima i ekspertizama bavila pitanjima prava žena,…

Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlaku – nudum ius u Bosni i Hercegovini

Četiri presude ESLJP (Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlaku) su obavezale državu BiH na usklađivanje svog pravnog sistema sa konvencijskim standardima tako što će ukloniti ustavne zapreke za uspostavljanje izbornog sistema bez etničke diskriminacije. Saradnik Fondacije Centar za javno pravo, Harun Išerić, do u detalje rekonstruira specifičnosti postupka izvršenja presuda ESLJP, opisuje formalne korake koje je preuzela javna vlast…

Pravničko-politički kolokvij na FPN-u: U začaranom krugu

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održan treći pravničko-politološki kolokvij “Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH” Fondacija Centar za javno pravo u suradnji sa Institutom za društvena istraživanja FPN-a UNSA danas je na Fakultetu političkih nauka organizirala treći pravničko-politički kolokvij “Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH”. Prof. dr. Edin Šarčević, predsjednik Fondacije Centar…