Ustav BiH i Opšta preporuka 33 CEDAW komiteta

Iako je još 2013. godine CEDAW komitet izrazio zabrinutost zbog činjenice da u Ustavu Bosne i Hercegovine nije sadržana sveobuhvatna definicija diskriminacije žena (u skladu sa članom 1. Konvencije), kao ni princip ravnopravnosti između žena i muškaraca (u skladu sa članom 2. Konvencije) i preporučio Bosni i Hercegovini da se u Ustav ugradi posebna definicija…

Sastanak Inicijative sa apelantima Evropskog suda za ljudska prava

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene“ održale su 03.12.2019. godine u Sarajevu sastanak sa predstavnicima/om koji/e su podnijeli/e apelacije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog ustavne diskriminacije u izbornom procesu.   Svrha ovog zajedničkog sastanka je bila razmjena mišljenja po pitanju podnesenih apelacija protiv BiH, sagledavanje trenutne situacije i retrospektiva neuspjelih i…

Planer promjena

Iz štampe su upravo izašli „Planeri promjena“ koji su namijenjeni zastupnicima i zastupnicama entiteskih parlamenta, kao i zastupnicima i zastupnicama Parlamenta BiH, a koji će im tokom ovog mjeseca biti dostavljeni. Ovaj “Planer promjena” sadrži 12 amandmana iz Platforme ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive i služiće kao podsjetnik svim zastupnicima…

Intervju sa prof. dr Dženetom Omerdić: Mi nismo građansko društvo

Prof. dr Dženeta Omerdić je vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli na užoj naučnoj oblasti – Državno i međunarodno javno pravo. Autorica je knjiga i naučnih članaka o državnom ustrojstvu i ustavnom pravu, te aktivna komentatorica državno – društvenih tema vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Profesoricu Omerdić smo pitali o tome kakav je…

Zaključci CEDAW komiteta: Uvažene sve primjedbe NVO!

Desetak dana nakon sesije CEDAW komiteta u Ženevi pred kojim je koalicija NVO iz Bosne i Hercegovine predstavila svoje zahtjeve i primjedbe u vezi sa rodnom ravnopravnošću i diskriminacijom žena, a zatim je svoj zvanični izvještaj predstavila i Agencija za ravnopravnost polova BIH, komitet je u svojim zaključcima pred državu postavio ozbiljne zadatke.  Uvaživši sve,…

Ocjene jednoglasne: Organizacije civilnog društva iz BiH ostvarile uspjeh u Ženevi

Predstavnice sedam organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, prenijele su važne poruke CEDAW komitetu tokom sedmodnevnog boravka u Ženevi. Učestvujući na CEDAW sesiji, OCD su ukazale na brojne probleme koji se tiču rodne ravnopravnosti i diskriminacije u BIH, naglasivši da…

NVO “isprovocirale” CEDAW komitet: Država ozbiljno propitivana

Delegacija Bosne i Hercegovine, sa Agencijom za ravnopravnost polova BIH na čelu, predstavila je u Ženevi šesti periodični  izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW). U zvaničnom izvještaju pred CEDAW komitetom, naglašeno je da je BIH, ratifikacijom i usvajanjem većine konvencija i preporuka učinila iskorak ka uklanjanju diskriminacije, uz napomenu…

PONOSNE/I NA NAŠ DOSADAŠNJI RAD! Predstavljanje državnog CEDAW izvještaja – jedno od prvih pitanja CEDAW komiteta je bilo u vezi Ustava!!!

Jedno od prvih pitanja nakon predstavljanja državnog CEDAW izvještaja od strane Saše Leskovca iz Agencije za ravnopravnost polova BiH, bilo je pitanje zašto u državnom CEDAW izvještaju nije odgovoreno šta je država uradila da sprovede preporuku 14 CEDAW komiteta i koje aktivnosti je država preduzela da u Ustav BiH inkorporira zabranu direktne i indirektne diskriminacije…

Europski sud odlučio: Mostarka Irma Baralija dobila presudu protiv BiH

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu po tužbi Mostarke, potpredsjednice Naše stranke, Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da je postojalo kršenje člana 1. Protokola br. 12 (opća zabrana diskriminacije) Evropske konvecije o ljudskim pravima. U današnjoj…

CSO pred CEDAW komitetom: BIH usvaja preporuke, ali ih ne provodi

Uprkos konvencijama i preporukama koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i usvojila, diskirminacija, zanemarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti vidljivi su u skoro svim oblastima života i na svim nivoima, poručile su predstavnice šest organizacija civilnog društva u svom zajedničkom obraćanju na 74. sesiji CEDAW komiteta u Ženevi. Naglašeno je da BIH već pet godina…