images

Mogućnost ustavne reforme u BiH

Ustavna reforma je jedno od najčešće spominjanih i analiziranih pitanja u Bosni i Hercegovini, o kome nema saglasnosti političkih elita. Javno mnjenje je takođe snažno podijeljeno, jer se nalazi pod uticajem i pod pritiskom političkih elita, koje ga u krajnjoj liniji i oblikuju. Nauka ustavnog prava može dati ograničen doprinos raspravi zato što je i…

europarlament_epa_main

Rodno osviještena politika u radu Evropskog parlamenta

Simbolično ili ne, dana 08.03.2016.godine Evropski parlament je usvojio Rezoluciju o rodno osviještenoj politici u radu Evropskog parlamenta (2015/2230(INI))[1]. Naslanjajući se na ciljeve Evropske unije o jednakosti muškaraca i žena (načelo jednakosti je sadržano u evropskim ugovorima iz 1957. godine, i u Ugovoru o funkcioniranju Evropske unije[2]), Evropski parlament zahtijeva provedbu rodno osvještene politike u…

sarajevo meeting

Održan sastanak sa UG Zašto Ne?

Pet članica Inicijative Građanke za ustavne promjene su se 15. jula 2016. u Sarajevu sastale sa Tijanom Cvjetićanin, predstavnicom UG Zašto ne?,  organizacijom koja je osnovala Koaliciju Jednakost čiji je cilj uklanjanje diskirminacije iz Ustava BiH i kantonalnih Ustava. Na sastanku je bilo riječi o izazovima kroz koje smo prošli, o iskustvima iz dugogodišnjeg zalaganja…

APR2016-211x300

Objavljen Alternativni izvještaj o napretku BiH 2016

Inicijativa za monitoring EU integracija BiH objavila je četvrti u nizu Alternativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su, između ostalih organizacija civilnog društva i inicijativa, učestvovale u pisanju ovog izvještaja koji se u u potpunosti fokusira na političke kriterije sa naglaskom na:…

13619838_272722723085597_1172944756507292120_n

Sastanak sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH

Članice Inicijative sastale su se juče sa predstavnicama Agencije za ravnopravnost spolova BiH s ciljem uspostavljanja saradnje na pitanjima aktualiziranja ustavnih reformi iz rodne perspektive. Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” od 2013. godine kroz dokument Platforma ženskih prioriteta na Ustav BiH, zagovara uvođenje rodno senzitivnog jezika i afirmativnih mjera u Ustav BiH kako bi se postigao…

sejdic finci

Zatražen postupak protiv BiH zbog Sejdića i Fincija

Međunarodna grupa za prava manjina zatražila je od Savjeta Evrope da pokrene prekršajni postupak protiv BiH jer ni poslije sedam godina nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci”. Evropski sud za ljudska prava utvrdio je 2009. godine da su Jakob Finci i Dervo Sejdić, pripadnici romske, odnosno jevrejske nacionalne…

fc668d6130b63c3bcaaafa85a360c8f6

Pristup zdravlju – ili pravo na zdravlje

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” od 2013. godine se zalaže za izmjene Ustava BiH s ciljem uvođenja jedinstvene zdrastvene, socijalne i porodične zaštite. Trenutno iscjepkano normiranje zdrastvenog sistema ugrožava pristup zdrastvenim uslugama svim građanima i građankama. Nažalost, najviše posljedice zbog toga imaju žene. Piše: Selma Hadžihalilović Problem pristupa žena zdravstvenim ustanovama i uslugama u BiH…

13444130_10202035692172073_1133352026_n

Ustav BiH – prepreka za jednakost svih građana i građanki

Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene Danka Zelić gostovala je 14.6.2016. na radio Livnu i tom prilikom predstavila dosadašnji rad Inicijative i buduće zalagačke aktivnosti kojima će ukazivati na potrebu promjene Ustava BiH iz gender perspektive. Kao gošću u emisiji pozvale smo i predstavnicu Centra za građansku suradnju Stjepanu Ivaniš koja je prezentovala rezultate studije…