Analiza: Ljudska prava u BiH 25 godina nakon Dejtona

U analizi “Ljudska prava u BiH 25 godina nakon Dejtona (lijek za krvavi sukob kao današnji temelj ljudskih prava)” autora Dejana Lučke, koju je objavila fondacija Friedrich Ebert, se navodi: “Svaka država na svijetu ima određene probleme koji utiču na kvalitet života i potpuno poštovanje Ijudskih prava njenih stanovnika. BiH, koja se više od dvije…

Jens Woelk: Status quo je iluzija

Ono što je bilo pravedno i opravdano odmah nakon rata nije, makar automatski i trajno, opravdano 25 godina poslije. Prema tome, s vremena na vrijeme, moramo praviti procjene stanja jer se situacija mijenja. Došlo je do rata, stoga moramo pomiriti zaraćene strane i dati im određene garancije kako bi zastavili rat. Ali, 25 godina poslije,…

Nedim Ademović: Dejtonski ustav – 25 godina poslije

Danas, 14. decembra 2020. godine, Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao dejtonski mirovni sporazum, slavi 25 godina pravnog postojanja. Mnogobrojne konferencije, događaji i sjećanja su organizovani u čast uspješnog prestanka rata. Ipak, jedno pitanje se stalno provlačilo kod svih učesnika, da li je dejtonski mirovni sporazum, a, samim tim, i dejtonski Ustav,[1]…

Da li je u BiH u potpunosti iskorišten potencijal Rezolucije 1325?

Bosna i Hercegovina i nakon 25 godina od rata još uvijek živi vrlo aktuelno post-ratno stanje bremenito transgeneracijskim posljedicama i uz stalno prisutan konflikt političko-etničkih interesa. Nažalost to nije uticalo da se potpunije iskoristi potencijal Rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1325 „Žene mir i sigurnost“ , iako je BIH to trebala, kao država koja koja svoje…

Delila Hasanbegović: Najviše su ugrožene ove žene

Žene u Bosni i Hercegovini po mnogim pitanjima nisu jednako zastupljene kao muškarci. Jedan od  njih je zdravstvene zaštita i skrb. Naime prema podacima koje smo dobili iz Inicijative Građanke za ustavne promjene ženama nisu jednako dostupne zdravstvene usluge  poput onih vezanih za trudnoću, porod, dakle prenatalnu i  postnatalnu njegu, abortus, redovne ginekološke preglede, kontracepciju,…

Zastupljenost žena u BiH na mjestima odlučivanja manja od kvotinog zrna

Godinu 2020. globalno određuje pandemija koronavirusa. U Bosni i Hercegovini (BiH) 2020. godinu karakteriše i dvadeset i peta godišnjica od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski mirovni sporazum). Dejtonski mirovni sporazum je okončao konflikt, formirao BiH kakvu danas poznajemo, BiH sa svim njenim entiteima, distriktom i kantonima, BiH koju dijelimo…

Konferencija “Nakon Dejtona”

U okviru međunarodne konferencije „Nakon Dejtona“ koja je održana online u petak, 4. decembra 2020. godine, a u sklopu panela Restart za BiH: Kako doći do promejne?, koje je organizovala fondacija Heinrich Boel, jedna od panelistica je bila Lejla Gačanica, članica Koordinacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene. Ona je predstavila dosadašnji rad Inicijative, prioritete…

Promocija Inicijative u Mostaru

U petak, 4. decembra 2020. godine na Španskom trgu u Mostaru je održana ulična akcija sa ciljem promovisanja Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. Članice Inicijative, organizacija Forma F, koja je organizovala akciju, je kroz razgovor sa građanima i građankama Mostara prezentovala pet prioriteta za koja se Incijativa zalaže, kao i na koji način ustavna diskriminacija…