Predstavljen rad Inicijative u Gračanici

Danas, 5. jula 2019. godine u Gračanici je promovisana Inicijativa Građanke za ustavne promjene. Na uličnoj akciji su aktivistkinje i volontreke HO Horizonti, članice Inicijative, razgovarale sa građankama i građanima Gračanice i dijelile promotivni matreijal Inicijative i publikaciju Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana). Tokom akcije organizatorke su sakupljale i potpise onih koji se…

Intervju Besima Borić: Sa ovakvim Ustavom ne možemo postati članica EU

Pitanje izmjena Ustava BIH je ključno pitanje u BIH. Naš Ustav je uspostavio državu koja teško može funkcionirati na način kako je postavljena sa ugrađenim jakim mehanizmima kočenja za njen razvoj. Osim toga, tamo nema pojedinca i pojedinke, nema građanina ni individualnih prava. Dominiraju kolektivna prava i sav sistem je postavljen tako. Politički prostor je…

Sastanak sa Mirjanom Marinković Lepić

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su se sastale juče 19.6.2019. godine sa poslanicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjanom Marinković Lepić. Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja Inicijative i disusije o aktuelnim izazovima rodne ravnopravnosti u BiH. Mirjana Marinković Lepić se u svojoj karijeri na različitim nivoima i ekspertizama bavila pitanjima prava žena,…

Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlaku – nudum ius u Bosni i Hercegovini

Četiri presude ESLJP (Sejdić i Finci, Zornić, Pilav i Šlaku) su obavezale državu BiH na usklađivanje svog pravnog sistema sa konvencijskim standardima tako što će ukloniti ustavne zapreke za uspostavljanje izbornog sistema bez etničke diskriminacije. Saradnik Fondacije Centar za javno pravo, Harun Išerić, do u detalje rekonstruira specifičnosti postupka izvršenja presuda ESLJP, opisuje formalne korake koje je preuzela javna vlast…

Pravničko-politički kolokvij na FPN-u: U začaranom krugu

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održan treći pravničko-politološki kolokvij “Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH” Fondacija Centar za javno pravo u suradnji sa Institutom za društvena istraživanja FPN-a UNSA danas je na Fakultetu političkih nauka organizirala treći pravničko-politički kolokvij “Ustavne i vanustavne korekture političkog sistema BiH”. Prof. dr. Edin Šarčević, predsjednik Fondacije Centar…

Održana III Redovna skupština Inicijative

U Banjaluci je u ponedjeljak 10. juna 2019. godine održana Treća Redovna skupština Inicijative Građanke za ustavne promjene. Na Skupštini je učestvovalo 11 punopravnih članica Inicijative kojima su predstavljeni rezultati projekta Orodnjavanje ustvanih promjena II koji je realizovan tokom 2017. i 2018. godine. Predstavljen je i rad Inicijative u prvoj polovini 2019. godine, kao i…

Inicijativa na sastanku sa Mirom Pekić

Članice Inicijative su danas, 4. juna 2019. godine imale sastanak sa Mirom Pekić, zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine BiH, koja je bila savjetnica bivšeg člana Predsjedništva Mladena Ivanića i koja je nekoliko godina bila Predsjednica Foruma žena Partije demokratskog progresa (PDP). Na sastanku je predstavljenja Inicijativa i svaki od prioriteta za koje se Inicijativa…

Sastanak sa Snježanom Novaković-Bursać

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su se u petak, 31.5.2019. sastale sa Snježanom Novaković-Bursać, zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad Inicijative i Platforma ženskih prioriteta sa amndmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive. Pošto je Ustav BiH jedan od rijetkih u regionu koji je potpuno rodno „slijep“,…

EU nas upućuje na zaštitu individualnih prava građana i presude iz Strazbura

Povodom mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji oglasio se i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.”Mjere i preporuke koje je Evropska komisija istakla kao neophodne za stjecanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, imaju posebnu važnost, jer se njima nastoji obezbijediti početna ili temeljna usklađenost Bosne i…

Nema evropske integracije bez ženske participacije!

Nema evropske integracije bez ženske participacije! – poruka je članica Ženskog savjetodavnog odbora koje su danas održale svoju prvu sjednicu u zgradi EU. Odbor je izabran kao dio inicijative “Uključimo žene u procese promjena” pokrenute usljed potrebe za većim učešćem žena u društveno-političkom životu.U okviru zajedničke inicijative #EUBiH, SIDA-e i fondacije #KvinnatillKvinna, žene iz svih sfera javnog…