Kalendar događaja povodom Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira 2023

Povodom Međunarodnog dana žena 2023. i Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH, Inicijativa građanke za ustavne promjene i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i organiziraju različite događaje širom BiH. Širom Bosne i Hercegovine bit će organizirano 47 različitih događaja: panel diskusija,…

Draga Neželjena, tvoji roditelji su više željeli dječaka: Balkan živi duboko ukorijenjeni patrijarhat

Beograd: Protest Nijedna više, neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost, zbog ubijanja žena/BETA PIŠU: JELKA JOVANOVIĆ, DANAS, MATEA JERKOVIĆ, OSLOBOĐENJE, TINA POPOVIĆ, VIJESTI I BOŽENA MATIJEVIĆ, VEČERNJI LIST Iako su obrazovanije, žene manje zarađuju, ali su prve na listama za otkaz. Višestruko su ugrožene, a ako uspiju, redovito su meta jezika mržnje Krajem februara jedna radnica…

Važnost rada Inicijative predstavljena švedskoj delegaciji

Predstavnice inicijativa Građanke za ustavne promjene i Mir sa ženskim licem su juče, 1.3.2023. godine na sastanku u Bijeljini imale priliku da razgovaraju sa ambasadoricom Švedske u BiH Johannom Strömquist, šeficom razvojnog programa u Sida-e u BiH Evom Smedberg, Lisom Curman – programskom menadžericom u Švedskoj ambasadi, Carin Jämtin, generalnom direktoricom Sida-e i Lisom Fredriksson,…

Inicijativa Građanke za ustavne promjene ne odustaje

Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati u cilju jednakosti muškaraca i žena, ali i svih građana/ki na cijeloj teritoriji BiH. Blizu 90 posto ispitanih u istraživanju Inicijative Građanke za ustavne promjene smatra da Ustav Bosne i Hercegovine (BiH) nije dobar –  oko 57 posto da ga treba mijenjati, a blizu 31 posto da treba pisati novi. Najveći…

Poziv za dostavljanje informacija: Kalendar događaja povodom Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira

Povodom Međunarodnog dana žena 2023. i Sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH, Inicijativa građanke za ustavne promjene i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i organiziraju različite događaje širom BiH. U proteklim godinama članice ovih inicijativa, formalnih i neformalnih mreža su povodom…

Zalagački esej Inicijativa Građanke za ustavne promjene BiH

Zalagački esej i predstavljanje Inicijative Građanke za ustavne promjene organizovale su članice Tima Fondacije CURE u digitalnom zagovaranju podržanom od strane Kvinna till Kvinna! Autorica: Delila Hasanbegović – Vukas Inicijativa Građanke za ustavne promjene (GzUP) je neformalna inicijativa 36 organizacija civilnog društva (OCD) i aktivistkinja koja se zalaže za reformu Ustava Bosne i Hercegovine (BiH)…

Human Rights Watch: Zaštita ljudskih prava nije bila prioritet vlasti u BiH tokom 2022.

Zaštita ljudskih prava nije bila prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) u 2022. godini. Diskriminacija manjina i dalje je ozbiljan problem. Procesuiranje ratnih zločina sporo napreduje. Prihvatajući tužbu o diskriminaciji lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih osoba (LGBT), sud je donio izuzetno značajnu presudu, piše organizacija Human Rights Watch (HRW) u svom godišnjem izvještaju koji je objavljen…

Četvrti Bilten Inicijative

U ovom četvrtom izdanju Biltena Inicijative Građanke za ustavne promjene vam donosimo informacije o aktivnostima Inicijative u drugoj polovini 2022. godine. U Biltenu možete saznati više o onlajn kampanji koju je Inicijativa realizovala sa bh.influenserima, o tome kako smo promovisali rad inicijative u Brčkom i Modriči, na Pravnom fakultetu u Sarajevu, ali i u onlajn…

Održan sastanak Koordinacionog odbora Inicijative

Danas, 16. decembra 2022. godine održan je online sastanak Koordinacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene na kojem smo sumirale i evaluirale rad i aktivnosti Inicijative tokom prethodnih šest mjeseci, kao i razgovarale o aktivnostima koje su pred nama u narednoj godini. Za predsjednicu Koordinacionog odbora je izabrana Delila Hasanbegović Vukas, a za potpredsjednicu Lana…