“Ko su ili šta su Ostali u BiH?“

Indira Bajramović direktorica je Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost“ grada Tuzla koje se zalaže  za poboljšanje položaja romske djece, žena i djevojčica kao i ostalih ranjivih kategorija. Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” je jedna od članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. Razgovarale smo s Indirom Bajramović o ustavnim reformama  i preporukama za poboljšanje položaja žena…

Sejdić – Finci: deset godina bez prava na izbor

Deset godina nakon što su na Evropskom sudu za ljudska prava dobili presudu protiv Bosne i Hercegovine, ključne stvari za Dervu Sejdića i Jakoba Fincija su i dalje nepromjenjene. Ustav, zbog kojeg su tužili svoju zemlju i dalje ih diskriminiše, nedopuštajući Sejdiću kao pripadniku romske manjine i Finciju jevrejske, da se kandiduju za Predsjedništvo BiH…

Otvoreno pismo: DOKLE?

Povodom desete godine neimplementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, bosanskohercegovački apelanti pred ovim sudom zbog ustavne diskriminacije u izbornom procesu, upućuju:                                                                            Otvoreno pismo: DOKLE? Ustav BiH je Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma, nametnut 1995. godine. Od tada do danas okončano je i pravomoćno presuđeno pet postupaka…

Deset godina od presude “Sejdić-Finci”, BiH i dalje nije spremna da poštuje osnovna ljudska prava

Bosna i Hercegovina nije cijelu deceniju ispoštovala odluke iz presude “Sejdić i Finci” uprkos međunarodnim obavezama i pritiscima, ali će u konačnici to morati uraditi, rečeno je na panel-diskusiji u Sarajevu koju su povodom desete godišnjice presude Evropskog suda za ljudska prava organizovali Human Rights Watch (HRW) i Minority Rights Group (MRG). Evropski sud je…

Etnička diskriminacija ključna prepreka

Vratiti ustavne reforme na dnevni red Bosanskohercegovački političari još uvijek nisu ukinuli status građana drugog reda za Jevreje, Rome i druge manjine deceniju nakon odluke Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđeno da bosanskohercegovački ustav krši njihova prava, izjavio je danas Human Rights Watch. Nakon ove odluke, sud je presudio u još tri predmeta…

Ustav BiH i Opšta preporuka 33 CEDAW komiteta

Iako je još 2013. godine CEDAW komitet izrazio zabrinutost zbog činjenice da u Ustavu Bosne i Hercegovine nije sadržana sveobuhvatna definicija diskriminacije žena (u skladu sa članom 1. Konvencije), kao ni princip ravnopravnosti između žena i muškaraca (u skladu sa članom 2. Konvencije) i preporučio Bosni i Hercegovini da se u Ustav ugradi posebna definicija…

Sastanak Inicijative sa apelantima Evropskog suda za ljudska prava

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene“ održale su 03.12.2019. godine u Sarajevu sastanak sa predstavnicima/om koji/e su podnijeli/e apelacije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog ustavne diskriminacije u izbornom procesu.   Svrha ovog zajedničkog sastanka je bila razmjena mišljenja po pitanju podnesenih apelacija protiv BiH, sagledavanje trenutne situacije i retrospektiva neuspjelih i…

Planer promjena

Iz štampe su upravo izašli „Planeri promjena“ koji su namijenjeni zastupnicima i zastupnicama entiteskih parlamenta, kao i zastupnicima i zastupnicama Parlamenta BiH, a koji će im tokom ovog mjeseca biti dostavljeni. Ovaj “Planer promjena” sadrži 12 amandmana iz Platforme ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive i služiće kao podsjetnik svim zastupnicima…

Intervju sa prof. dr Dženetom Omerdić: Mi nismo građansko društvo

Prof. dr Dženeta Omerdić je vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli na užoj naučnoj oblasti – Državno i međunarodno javno pravo. Autorica je knjiga i naučnih članaka o državnom ustrojstvu i ustavnom pravu, te aktivna komentatorica državno – društvenih tema vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Profesoricu Omerdić smo pitali o tome kakav je…