Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je objavila publikaciju pod nazivom “Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)” čiji je cilj “demistifikovati” Ustav BiH i približiti ga građanima i građankama na jednostavan i razumljiv način. Kroz 30 slova abecede obrađeni su pojmovi koji se tiču Ustava BiH a putem kojih ćete Ustav i njegove nedostatke upoznati…

Žene, porodiljske naknade i zapošljavanje u aktima Evropske unije

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” preporučuje publikaciju Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije autorice Natalije Petrić  koja je nastala u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog centra u Ime inicijative za monitoring EU integracija u BiH kao slijed ranije izdatih publikacija: Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije (dostupno na sljedećem LINK-u),…

Na vratima Evrope

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa realizovala prilog u okviru emisije “Na vratima Evrope” o Alternativnim odgovorima civilnog društva na EU upitnik na kojem smo, zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva u BiH, vrijedno radili proteklih mjeseci. Ovo je prva u nizu tema koju smo zajedno obradili, a u…

Održan okrugli sto “Uloga i položaj žene u politici”

Jedna od članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene” Gordana Vidović direktorica UG “Budućnost” Modriča učestvovala je na okruglom stolu u Doboju gdje se razgovaralo o važnosti usvajanja zakona i rodnosenzibiliziranih politika, te zajedničkoj saradnji žena koje su aktivne u političkom životu. Poziv za ovaj događaj dobile su aktivistkinje iz svih političkih partija ali i istaknute…

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” dala je svoj doprinos u sačinjavanju Alternativnog odgovora organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije iz oblasti ustavnih reformi i u dijelu koji se tiče prava intelektualnog vlasništva. Ovaj dokument predstavlja zajednički napor organizacija i pojedinaca/ki uključenih u rad Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovina da pruže dio…

Upitnik EK / Civilno društvo brže dalo odgovore nego Vijeće ministara BiH

Nevladine organizacije i predstavnici/e civilnog društva, među kojima je i Inicijativa Građanke za ustavne promjene, pripremili su Alternativni upitnik EK, koji će uskoro biti objavljen i predstavljen javnosti. Bosnu i Hercegovinu čekaju mnoge obaveze koje treba ispuniti na putu u Europsku uniju, a jedna od obaveza je odgovor na Upitnik Europske komisije. Svaka zemlja kada…

UN Women: Brojke ravnopravnosti bolje, ali napredak se mora ubrzati

Godišnji izvještaj organizacije UN Women prati napredak ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti u zemljama širom svijeta prema raznim oblastima. Više žena nego ikada ranije u utrci je za čelne pozicije u parlamentima i kompanijama, ali te brojke i dalje nisu jednake u poređenju s muškarcima, pokazuje godišnji izvještaj organizacije UN Women kojim se razmatra napredak u oblasti rodne ravnopravnosti…

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, Fondacija CURE dale su svoj doprinos u izradi Alternativnog odgovora na Upitnik Evropske komisije iz ženske perspektive koji je uradila organizacija Prava za sve. Na ovaj način skrenula se pažnja na odsustvo politika za unaprijeđenje ravnopravnosti spolova kao i isključenost žena iz važnih reformskih procesa. Bosna i Hercegovina (BiH) ne…

Saradnja kao uslov za ostvarenje cilja

Na sastanku održanom 4. jula 2017. godine članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su upoznale predstavnice Demokratskog narodnog saveza (DNS) sa važnošću uključivanja gender komponente u Ustav BiH, kao i sa dosadašnjim realizovanim aktinostima koje su članice Inicijative realizovale tokom prethodnih godina kako bi ukazale na neophodnost ustavnih promjena kao odgovor na višestruku diskriminaciju trenutnog…

Promjene Ustava BiH – između stvarnosti i politike

Promjena Ustava BiH pitanje je koje u BiH već niz godina zaokuplja pažnju stručne javnosti.  S vremena na vrijeme, čini se – kada zatreba, pojavi se kao tema i na domaćoj političkoj sceni ali i u vidu različitih imperativa iz međunarodne zajednice (najpoznatiji je svakako odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci). Najnovije…