Najava: “Građanke za ustavne promjene” u Prnjavoru

“Građanke za ustavne promjene” je inicijativa koja se zalaže za Ustav Bosne i Hercegovine koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda, sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu. Inicijativa je formirana od strane aktivista/kinja i organizacija iz cijele BiH, koji žele da ohrabre sve građane da koriste svoje znanje, energiju i spremnost na uzajamno…

Tumačenje Ustava BiH na razumljiv način

Inicijativa ‘Građanke za ustavne promjene’ objavila je publikaciju pod nazivom ‘Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)’, čiji je cilj ‘demistifikovati’ Ustav BiH i približiti ga građanima i građankama na jednostavan i razumljiv način. Kroz 30 slova abecede obrađeni su pojmovi koji se tiču Ustava BiH, a putem kojih će svako ko to želi Ustav i…

Predstavile smo se u Bosanskom Grahovu

Ulična akcija u Bosanskom Grahovu održana je u utorak, 12.09.2017. godine, a cilj akcije je bio informisati građane i građanke Bosanskog Grahova o radu Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. Aktivistkinja Danka Zelić, predstavnica NVO Udruženja građanki “Grahovo” i članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene” razgovarala je o daljim aktivnostima Inicijative i pozvala građane i građanke…

Kreiramo nove politike koje uključuju žene

Aktivistkinja Fondacije CURE i PR Inicijative “Građanke za ustavne promjene” Vildana Džekman učestovala je prošle sedmice u Budvi na konferenciji “Žene Balkana za novu politiku” koju je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Konferencija je okupila aktivistkinje i političarke iz osam država Zapadnog Balkana koje su imale priliku da govore o ključnim problemima položaja žena…

Nevladine organizacije brže odgovorile na Upitnik Europske komisije

Dok čekamo da država BiH dostavi odgovore na EU upitnik, pročitajte odgovore organizacija civilnog društva koje su željele predstaviti svoju perspektivu i ponuditi odgovore na pitanja koja se tiču, prije svega, demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u BiH. Odgovori su zasnovani na znanju, analizama i direktnim iskustvima organizacija civilnog društva s terena. Na putu…

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je objavila publikaciju pod nazivom “Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)” čiji je cilj “demistifikovati” Ustav BiH i približiti ga građanima i građankama na jednostavan i razumljiv način. Kroz 30 slova abecede obrađeni su pojmovi koji se tiču Ustava BiH a putem kojih ćete Ustav i njegove nedostatke upoznati…

Žene, porodiljske naknade i zapošljavanje u aktima Evropske unije

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” preporučuje publikaciju Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije autorice Natalije Petrić  koja je nastala u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog centra u Ime inicijative za monitoring EU integracija u BiH kao slijed ranije izdatih publikacija: Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije (dostupno na sljedećem LINK-u),…

Na vratima Evrope

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa realizovala prilog u okviru emisije “Na vratima Evrope” o Alternativnim odgovorima civilnog društva na EU upitnik na kojem smo, zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva u BiH, vrijedno radili proteklih mjeseci. Ovo je prva u nizu tema koju smo zajedno obradili, a u…

Održan okrugli sto “Uloga i položaj žene u politici”

Jedna od članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene” Gordana Vidović direktorica UG “Budućnost” Modriča učestvovala je na okruglom stolu u Doboju gdje se razgovaralo o važnosti usvajanja zakona i rodnosenzibiliziranih politika, te zajedničkoj saradnji žena koje su aktivne u političkom životu. Poziv za ovaj događaj dobile su aktivistkinje iz svih političkih partija ali i istaknute…

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” dala je svoj doprinos u sačinjavanju Alternativnog odgovora organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije iz oblasti ustavnih reformi i u dijelu koji se tiče prava intelektualnog vlasništva. Ovaj dokument predstavlja zajednički napor organizacija i pojedinaca/ki uključenih u rad Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovina da pruže dio…