Inicijativa na panelu “Građanke”

Studenti i studentice Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu su juče, 10. maja 2022. godine imali/e priliku da se upoznaju sa  radom i prioritetima Inicijative Građanke za ustavne promjene, kao i sa konsocijacijskom demokratijom iz perspektive rodne ravnopravnosti o kojoj je govorila prof. dr Amila Ždralović, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na ovom…

Radno-konsultativni sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva

Predstavnica Inicijative je na Igmanu 28. i 29. aprila 2022. godine prisustvovala sastanaku Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva na kojem je bilo riječi o unapređenju saradnje između organizacija civilnog društva, institucija svih nivoa vlasti i međunarodnih organizacija. Predstavnice OCD-a su dale prijedloge na koji način unaprijediti saradnju i prevazići identifikovane probleme…

Infografike “Šta građani i građanke BIH misle o Ustavu BiH?”

Danas vam predstavljamo inforgrafike koje su kreirane u sklopu istraživanja “Šta građani i građanke Bosne i Hercegovine misle o Ustavu BiH?” Istraživanje je sprovedeno u decembru 2021. godine na uzorku od 1931 punoljetnog stanovnika/ce Bosne i Hercegovine. Infografike prikazuju analizu odgovora na pitanja: Da li Ustav BiH treba da sadrži afirmativne mjere kojima bi se…

Istraživanje Šta građani i građanke misle o Ustavu BiH

Iz svih dosadašnjih pregovora i rasprava o ustavnim promjenama bh. javnost je bila potpuno isključena i građani i građanke BiH nisu dobili mogućnost da predlažu ustavna rješenja. Prijedlozi ustavnih rješenja su isključivo dolazili od predstavnika političkih partija i međunarodne zajednice i to bez sagledavanja stvarnih potreba i mišljenja građanki i građana BiH. Inicijativa Građanke za…

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Predavač na trećem modulu Online Master Class-a “Orodnjavanje ustava u svjetlu EU i međunarodnih obaveza” je bio Saša Gavrić, međunarodni ekspert za rodnu ravnopravnost, demokratsko upravljanje i ljudska prava i saradnik za rodnu ravnopravnost u političkom životu pri OEBS-ovoj Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u Varšavi (Poljska) koji je polaznicima i polaznicama…

Rodni profil BiH 2021

Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu izrađuje se u kontekstu ispunjenja obaveza definiranih Gender akcionim planom EU III, ambicioznim programom za ravnopravnost spolova i jačanje djelovanja u oblasti vanjskih poslova Evropske unije (EU GAP III), koji je usvojen 25. novembra 2020. godine za period 2021-2025. godina. EU GAP III ovlašćuje Delegaciju EU u Bosni…

PRINCIP DIREKTNE DEMOKRATIJE I USTAV BIH

Direktna demokratija predstavlja neposredno, odnosno direktno odlučivanje od stranegrađana i građanki u jednoj državi o pitanjima koja su od javnog značaja. U odlučivanjuputem direktne demokratije ne postoje posrednici između naroda koji odlučuje i donošenjaodluke. Za razliku od direktne demokratije, posredna demokratija predstavlja izražavanjevolje naroda kroz odlučivanje predstavnika koji su izabrani od strane naroda da donoseodređene…