Zajednički kalendar 16 dana aktivizma za 2021. godinu

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava više od 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava, a koristi se kao organizaciona strategija širom svijeta kao poziv na eliminaciju svih oblika…

Izgubljeni u prijevodu / “Konstitutivni narodi” za razgradnju BiH

Iz Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini prošle sedmice je saopćeno da Bosna i Hercegovina, Francuskoj još nije dostavila prijevod Daytonskog mirovnog sporazuma. S tim u vezi, poručili su da sporazum na engleskom jeziku ostaje jedina zvanična verzija – sve dok Bosna i Hercegovina ne dostavi nacrt prijevoda. Ako je to tomu tako, onda se neophodnim čini sagledati…

Građanski ustav Bosne i Hercegovine 26 godina poslije Dejtona – utopijski zahtjev ili prilika za napredak?

OTVORENO PISMO „Priznajući potrebu za sveobuhvatnim sporazumom radi okončanja tragičnog sukoba u regiji“, strane potpisnice su se 21.11.1995. godine sporazumjele o aspektima mirovnog sporazuma, potpisanog u Dejtonu mjesec dana kasnije. Stavljajući u fokus okončanje oružanog sukoba ali i uspostavu okvira za održavanje mira, Aneksom 4 je Bosna i Hercegovina dobila Ustav – pregovaran i prihvaćen…

Inicijativa na sastanku sa europarlamentarcima/kama

Zastupnica u Evropskom parlamentu Tineke Strik (Zeleni/EFA, Nizozemska) i zastupnik Dietmar Köster (S&D, Njemačka) su 11. i 12. novembra 2021. godine boravili u posjeti BiH gdje su, kao predstavnici/e svojih političkih grupa za BiH u Evropskom parlamentu, razgovarali sa različitim dužnosnicima među kojima je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, predstavnici/e Centralne izborne komisije, zastupnici/e…

Rodni barometar

Političke partije su neodvojive od predstavničke demokratije i predstavljaju jedan od najznačajnijih elemenata demokratskog modela organizacije društva. Kao takve igraju važnu ulogu u promovisanju i zaštiti demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, uključujući i ženska ljudska prava. Kako bismo mogli efikasno i argumentovano pratiti koliko su ključne političke partije u Bosni i Hercegovini istinski posvećene radu…

Izborni plan SAD-EU za Bosnu i Hercegovinu podstiče nacionalističke planove

Bajdenova administracija i zvaničnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini požuruju sa politički svrsishodnim „popravkom“ državne izborne i političke disfunkcionalnosti. Ali rezultat ovoga bi ne samo nanijeo nepopravljivu štetu mojoj zemlji i dublje podrio stabilnost na Zapdnom Balkanu nego bi proizveo suprotnost jednih naizgled dobrih namjera. To sigurno znam – tužila sam ovaj disfunkcionalni sistem…

Sastanak Koordinacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene

02.11.2021. godine smo održali sastanak Koordinacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene i za predsjednicu izabrale Maidu Zagorac ispred Mreža za izgradnju mira / Network for Building Peace, a za potpredsjednicu Ljilju Lukić, Fondacija “Lara”. Nastavljamo s aktivnostima i uskoro planiramo održati Online Master Cllas (tri modula) tako da nas pratite kako na facebook fan…

Građanke za ustavne promjene nastavljaju sastanke sa poslanicima_ama PSBiH

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović Vukas, Maida Zagorac i Denija Hidić sastale su se 27.10.2021. godine s poslanicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nadom Mladinom. Poslanica Mladina je ujedno i članica Kluba poslanika/ca SDP BiH (Socijaldemokratske partije BiH) i članica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma, te Komisije…

Građanke za ustavne promjene nastavljaju sastanke sa poslanicima_ama državnog parlamenta BiH

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović Vukas, Maida Zagorac i Denija Hidić sastale su se 21.10.2021. godine s poslanicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Almom Čolo. Poslanica Čolo je ujedno i članica Kluba poslanika/ca SDA (Stranke demokratske akcije) i Predsjedavajuća Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma. Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene…

Inicijativa Građanke za ustavne promjene na međunarodnoj konferenciji „Revolutionale 2021”

Na konferenciji „Revolutionale 2021: Festival for Change” okupilo se oko 60 predstavnika/ca nevladinih organizacija i društveno-političkih aktivista/kinja iz cijele Evrope, gdje su 6. i 7. oktobra raspravljali o deset aktuelnih tema našeg doba. Cilj Međunarodnog okruglog stola je razmjena ideja između aktivista/kinja iz različitih društveno-političkih područja djelovanja. Konferencija nudi prostor za umrežavanje i planiranje zajedničkih akcija…