Novi pravilnik / Cijene lijekova u BiH ujednačene, esencijalne liste i dalje problem

LijekoviIz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 19. maja ove godine objavili su maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište u BiH koje su istog dana postale važeće. Novi Pravilnik regulirat će cijene lijekova koje se izdaju na recept, tako da će pojedini lijekovi pojeftiniti za deset posto, dok drugi neće uopće biti jeftiniji, jer se već plaćaju po cijeni koja je manja od maksimalne određene novim pravilnikom.

Lijekovi koji se izdaju na recept nose otprilike 80 posto tržišta u vrijednosti od oko 520 miliona KM. S prosječnom uštedom od deset posto računa se da će fondovi, bolnice i ostali uštedjeti oko 50 miliona KM na godišnjem nivou.

Snižene cijene lijekova donijet će i velike uštede građanima, a fondovi zdravstvenih osiguranja će imati priliku da zbog nižih cijene osiguraju veće količine lijekova svojim osiguranicima.

“Cijene lijekova na listama lijekova fondova zdravstvenih osiguranja će se nivelisati u skladu s cijenama koje objavi agencija. Dostupnost lijekova koji se finansiraju iz sistema zdravstvenog osiguranja zavisi od budžeta fondova”, kazala je za Radiosarajevo.ba Biljana Tubić, pomoćnica direktora za Sektor za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Ipak cijene lijekova neće biti povoljnije u svim oblastima.

“Najveći broj lijekova kojima će cijene biti niže pripada grupi lijekova za tretman kardiovaskularnih oboljenja”, navela je Tubić.

Na ove lijekove odlazio je najveći dio sredstava u BiH, samo u 2009. godini oko 23,5 posto. Prema ranijim izvještajima Svjetske banke, cijene lijekovi za kardiovaskularne bolesti bile su do 100 ili 200 posto veće u odnosu na cijene u Hrvatskoj, no cijene su značajno varirale i u odnosu na entitete. Od ispitanih 13 lijekova za ovu vrstu oboljenja njih deset je imalo veću cijenu u FBiH nego u RS-u, u nekim slučajevima i do 50 posto.

Iako je analiza Svjetske banke rađena prije nekoliko godina, do uvođenja novog Pravilnika značajnih razlika u cijenama nije bilo, a izvještaji su pokazali da odstupanja u cijenama idu u korist RS-a.

Takva razlika među cijenama tjerala je građane iz FBiH da često odlaze u apoteke u Republici Srpskoj kako bi nabavljali potrebne lijekove po nižim cijenama.

Novim Pravilnikom prekinuta je takva praksa. Maksimalne veleprodajne cijene lijekova sada su jedinstvene za cijelo tržište BiH, potvrdila je Biljana Tubić.

“Iznenađujuće je da se nisu razlikovale samo cijene među entitetima, već i među kantonima”, rekao je za naš portal Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentu BiH.

Magazinović smatra da su cijene lijekova u BiH bile izuzetno visoke, te da pojeftinjenje pokazuje da su marže na lijekove opravdane, tako da ih ne osjeti ni farmaceutski lobi.

Sličnog mišljenja je i zastupnica Jasna Duraković koja je za naš portal navela kako se od početka priče o cijenama lijekova izjašnjavala i zalagala za minimaliziranje cijena PDV-a ili potpuno ukidanje PDV-a na cijene lijekova.

“Cijene lijekova su neprihvatljive u zemlji koja živi na rubu siromaštva, naročito za penzionere. Inače imamo sulud sistem zdravstva koji funkcionira na štetu krajnjih korisnika koji uredno plaćaju zdravstveno osiguranje”, rekla je Duraković i dodala da će sada po Zakonu morati izjednačiti cijene u oba bh. entiteta, komentirajući kako farmaceutska industrija mora biti usklađena.

U Agenciji nemaju egzaktne podatke koji će lijekovi pojeftiniti, no dostavili su nam poznate primjere sniženih cijena lijekova.

cijene_lijekova_almbih.JPG - Cijene lijekova sada će biti ujednačene na nivou cijele BiHIpak, u Bosni i Hercegovini i dalje kao jedan od gorućih problema u zdravstvenom sistemu ostaje pitanje esencijalne liste lijekova, odnosno lijekova koji se pacijentima izdaju na recept, iako je 1977. godine Svjetska zdravstvena organizacija propisala esencijalnu listu lijekova. Do danas se veliki broj zemalja suočava s ovim problemom među kojima se nalazi i naša zemlja, koja na državnom nivou, kao jedina u Europi, nema jedinstvenu listu esencijalnih lijekova. Zato u Federaciji BiH imamo jedanaest listi – za svaki kanton i na nivou entiteta, dok je u Republici Srpskoj na snazi jedna lista.

Nažalost, BiH još uvijek nema jedinstvenu esencijalnu listu lijekova, naveli su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

U Federaciji BiH i Republici Srpskoj usvojeni su Zakoni o lijekovima na osnovu kojih su oba entiteta donijeli Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguravanje zdravstvene zaštite.

“Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH (za koju se u javnosti nerijetko koristi termin esencijalna lista) revidira se jednom godišnje i ona je osnova za donošenje pozitivnih lista lijekova na nivou kantona, s obzirom na to da se ove liste lijekova i finansiraju na nivou kantona”, rekli su za Radiosarajevo.ba iz Federalnog ministarstva za zdravstvo.

Osim što nisu ujednačene na nivou entiteta, ni kantonalne esencijalne liste nisu u potpunosti usklađene s Federalnom listom lijekova. Također, postoje razlike i u dodatnim listama (B liste), koje pojedini kantoni ni nemaju.

“Na prijedlog Federalnog ministarstva za zdravstvo Vlada FBiH je 29. marta 2017. godine usvojila novu izmijenjenu Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH (Federalna lista), a koja je objavljena u Službenim novinama FBiH 5. aprila. Kantoni su obavezni u roku od 90 dana usaglasiti pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom, i to obligatorno s A listom i fakultativno s B listom”, naveli su iz Federalnog ministarstva za zdravstvo.

Također, postoje i značajne razlike o participaciji osiguranih osoba u cijenama lijekova. Tako u RS-u građani plaćaju najnižu ponuđenu cijenu (deset posto od referentne cijene lijeka), dok su pacijenti u Federaciji BiH u potpunosti oslobođeni plaćanja lijekova s A liste.  

Osim neujednačenosti esencijalnih lista, problem je i neuvođenje lijekova za pojedine rijetke bolesti na iste poput plućne hipertenzije, rijetkog oboljenja krvnih sudova pluća. Od ove teške i neizlječive bolesti godišnje oboli jedna od pet osoba na milion ljudi. Lijekovi su skupi, a pacijenti koji boluju od ove bolesti već dugo su bez podrške u osiguravanju neophodne terapije za liječenje jer lijekovi Sildenafil i Bosentan nisu uvršteni na esencijalne liste.

“Mi se borimo da se lijek Revatio uvede na esencijalne liste u svim kantonima. On je ključan lijek u borbi protiv plućne hipertenzije i dostupan je samo pacijentima u Kantonu Sarajevo i Republici Srpskoj. U Zeničko-dobojskom kantonu mi refundiraju samo 50 posto troškova nakon što kupim ovaj lijek”, rekla je za Radiosarajevo.ba Vera Hodžić iz Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH koja od 2013. kada joj je dijagnosticirana ova bolest vodi bitku za pomoć oboljelim.

Kako je navela, iz Federalnog ministarstva za zdravstvo obećali su da će na novu listu biti uvršteni i pojedini lijekovi za rijetke bolesti poput plućne hipertenzije, koja se već našla na esencijalnoj listi pojedinih kantona poput Sarajevskog.

“U okviru Federalne liste se, pored A i B liste lijekova utvrđuje i Preporučeni sadržaj prioritetnih programa za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, u smislu preporuke da kantonalni zavodi koji raspolažu s finansijskim sredstvima finansiraju i lijekove utvrđene u tom preporučenom sadržaju. U navedeni Preporučeni sadržaj nove Liste uvršteni su i lijekovi za plućnu hipertenziju i  cističnu fibrozu, te silikonski zavoji kod indikacije za buloznu epidermolizu, a u skladu s inicijativama udruženja pacijenata”, naveli su iz Federalnog ministarstva za zdravstvo, te su objasnili da lijekove s te liste finansiraju kantoni kao obveznici zdravstvenog osiguranja, a koji u skladu sa svojim mogućnostima odlučuju koji će se lijekovi naći na ovoj listi.

U Kantonu Sarajevo lijek Revatio ima maloprodajnu cijenu 1306,80 KM koja je niža od maksimalno dozvoljene cijene lijeka, potvrđeno nam je iz JU Apoteke Sarajevo.

“Kada je riječ o sniženju cijena lijekova s esencijalne liste lijekova, to znači da ako pacijent ima zdravstveno osiguranje (Zavod zdravstvenog osiguranja refundira cijenu lijeka), ne plaća ili djelimično plaća lijek, tako da navedeno sniženje neće imati veći značaj. Uštede će se očitovati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji vrši refundiranje gore navedenih lijekova”, naveli su iz Apoteka Sarajevo.

Ako pacijent želi kupiti ove lijekove, a nema zdravstveno osiguranje, prije svega mora imati validan recept koji mu je propisao ljekar iz privatne ili javne zdravstvene ustanove, uz koji će moći obaviti kupovinu, a za pojedine lijekove platit će manje kao naprimjer.

tablete_esencijalna_lista_ks_apoteke_sarajevo.JPG - Cijene lijekova u BiH ujednačene, esencijalne liste i dalje problem 

Primjeri sniženja cijena lijekova s pozitivne liste u Republici Srpskoj:

–   Klopidogrel 75 mg sa 30,63 KM → a po pravilniku dozvoljena 22,11 KM

(nakon akutnog infarkta miokarda i ugradnje stenta);

–   lijekovi za liječenje benigne hiperplazije prostate:

Tamsulozin sa 16,95 KM→ a po pravilniku dozvoljena 10,18 KM;

–   terapija bola (analgetici) kod onkoloških pacijenata: fentanil flaster 100 mg sa 164,60 KM → a po pravilniku dozvoljena 71,25 KM;

–   antiepileptici: Topiramat 100 mg sa 84,23 KM → a po pravilniku dozvoljena 44,93 KM, Levetiracetam 1000 mg sa 156,66 KM → a po pravilniku dozvoljena 94,07 KM;

–   respiratorna oboljenja: Tiotropijum sa 78,39 KM → a po pravilniku dozvoljena 62,83 KM.

Primjeri povećanja cijena u odnosu na stare cijene u RS-u:

*citostatici:

-Ondansetron ( 4mg) , pojedinačna cijena, stara 0,47775 KM , po Pravilniku dozvoljena 4,27 KM,

-Fludarabin (doza 150 mg), stara cijena 21 KM, a po pravilniku dozvoljena 186 KM.

-5- FU (500 mg), stara 5,11 KM a po pravilniku dozvoljena 75,88 KM

-Gemcitabin (200 mg) stara 8,77 KM a po pravilniku dozvoljena 101 KM.

Iako su 19. maja objavljene maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište u BiH koje su istog dana postale važeće, one još uvijek nisu promijenjene.

“Apoteke se nalaze na kraju lanca proizvodnje i distribucije lijekova i u obavezi su da ispoštuju pozitivnim zakonskim propisima definirane metode nivelacije i ponderacije cijena te visinu zakonom propisane marže tako da u suštini na maloprodajnu cijenu lijekova nisu u poziciji da značajno utječu”, naveli su iz apoteke “B Pharm” u Banjoj Luci.

“Sve aktivnosti po pitanju implementacije cjenovnog usaglašavanja su u toku u JU ‘Apotekama Sarajevo’. Od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo očekuju se dodatne instrukcije po pitanju usaglašavanja cijena lijekova s Esencijalne liste, jer su JU ‘Apoteke Sarajevo’ u sistemu e-recepata”, naveli iz Apoteka Sarajevo, te su dodali kako su maksimalne veleprodajne cijene praktično stupile na snagu od 1. juna.

“Pravilnik je stupio na snagu, a neke cijene su već nivelisane”, rekli su iz Apoteka Sarajeva.

Iz apoteke “B Pharm” u Banjoj Luci su nam kazali da Pravilnik još uvijek nije počeo da se primjenjuje, te kako još uvijek čekaju reakciju veleprodaje kojima nije definiran rok kada moraju implementirati isti.

Nakon što se promijene veleprodajne cijene lijekova ne mora značiti da će one odmah biti promijenjene i u apotekama, naročito u onim koji imaju zalihe lijekova po starim cijenama, objasnila je direktorica ove apoteke Dijana Petrović.

“Korekcija cijena će se vršiti metodom ponderacije ili nivelacije prilikom nabavke po novim maksimalnim veleprodajnim cijenama zavisno od visine zatečenih zaliha i količine novonabavljenih lijekova po novim cijenama”, naveli su iz ove apoteke.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objavio je novi cjenovnik lijekova koji je usklađen s novim Pravilnikom, a stupa na snagu 15. juna ove godine. Iz Fonda očekuju da će troškovi za lijekove biti niži za oko osam posto.

Za inzuline troškovi bi trebalo da budu niži za oko 6,5 posto za period od šest mjeseci. Međutim,  na citostaticima i lijekovima za specifična oboljenja se ne očekuju značajnije uštede jer se ovi lijekovi nabavljaju putem tendera, gdje se već bira najniža cijena, te bi, ako bi se primjenjivao novi pravilnik, došlo i do povećanja cijena većeg broja ovih lijekova, jer su značajno skuplji u zemljama regiona, odnosno uporednim zemljama. Naime, ‘dozvoljena’ najviša cijena pojedinih citostatika prema novom pravilniku je višestruko veća od dosadašnjih cijena, ali to ne znači da će se sadašnja cijena ovih lijekova u RS značajnije mijenjati i povećavati, jer je riječ samo o dozvoljenom gornjem limitu”, naveli su iz Fonda.

Često uzimani i propisivani lijekovi poput Paracetamola, Analgina, Lexiliuma već imaju nižu cijenu od maksimalno dozvoljenih, naveli su iz Apoteka Sarajevo.

Piše: Semra Hodžić

Tekst je nastao u saradnji s Inicijativom Građanke za ustavne promjene

Tekst preuzet s Radiosarajevo.ba

1 komentar na “Novi pravilnik / Cijene lijekova u BiH ujednačene, esencijalne liste i dalje problem

  1. Povratni ping: Neuređeno tržište lijekova u BiH | Građanke za ustavne promjene

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s