RODNO SENZITIVAN JEZIK U PRAVNIM AKTIMA, UKLJUČUJUĆI USTAV BIH

Rodno senzitivan ili rodno osjetljivi jezik bi se ukratko mogao definisati kao upotreba odgovarajućih izraza i „osvještavanje da u jeziku postoje muški, ženski i srednji rod” i da bi u govoru trebalo da se koriste oni oblici koji odražavaju svijest o ravnopravnosti polova. Pored govora, upotreba rodno senzitivnog jezika je naročito potrebna u pravnim aktima,…

PROŠIRENJE KATALOGA LJUDSKIH PRAVA U USTAVU BIH ODREDBAMA U VEZI SA JEDINSTVENOM ZDRAVSTVENOM, SOCIJALNOM I PORODIČNOM ZAŠTITOM

Svako demokratsko društvo, u kome treba da postoji vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, mora da osigura kompletnost u području ravnopravnosti, nediskriminacije ali i u domenu što boljeg definisanja i zaštite sve tri generacije ljudskih prava. Put prema kompletnosti bi trebalo da počne od ustavnih rješenja, a onda i da se proširi u praksu. Pritom…

Implementacija Rezolucije 1325 u BiH

Autorica: Gordana Vidović, pravnica, osnivačica udruženja Budućnost Modriča, poslanica u Narodnoj Skupštini Republike Srpske BiH je olako ratifikovala/usvajala pravne dokumente kako bi se izašlo u „susret“ međunarodnoj zajednici iako država nije spremna za implementaciju dokumenata (npr.  BiH je među prvima ratifikovala Istanbulsku konvenciju iako po kapacitetima nije u mogućnosti implementirati Konvenciju, posebno kada je riječ…

Održan Treći završni modul Online Master Class-a

Online Master Class „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“ je završen trećim modulom održanim 10. i 11. marta 2022. godine. Tema ovog završnog modula je bila Ustav i relevantni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti – proces ustavnih reformi u BiH iz rodne perspektive i perspektive zaštite ljudskih prava. Šta je potrebno uraditi da…

Mapa aktivnosti povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja ženskog aktivizma

Povodom Međunarodnog dana žena 2022. Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i obilježavaju Mjesec izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama članice ovih inicijativa su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na…

Periodični sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH sa nevladinim organzacijama

Predstavnica Inicijative Građanke za ustavne promjene je 9. marta 2022. učestvovala na online periodičnom konsultativnom sastanku koji je organizovala Agencija za ravnopravnost polova BiH. Cilj sastanka je bila razmjena informacija o postignutim rezultatima u prethodnom periodu planiranim u Akcionom planu za jačanje saradnje NVO u BiH sa institucionalnim i vaninstitucionalnim, a koji je proizašao iz…

Saopštenje Ženske mreže BiH, Mreže za izgradnju mira i Inicijative Građanke za ustavne promjene povodom Međunarodnog dana žena 2022.

Nećemo se zaustaviti sve dok Mir, Ravnopravnost spolova, Ženska prava i Socijalna pravda ne budu ključni elementi Bh. društva Bosna i Hercegovina je država u kojoj se konstantno direktno ili indirektno krše prava žena na različite načine. Za rad iste vrijednosti žene nisu jednako plaćene kao i muškarci, veliki postotak žena je neaktivan na tržištu…

Agenda Žene, Mir i Sigurnost / Rezolucija 1325 i Ustav BiH – teoretski uvod

Ideja o univerzalnosti ljudskih prava, i to univerzalnosti koja premošćuje sve kulturne granice uspostavljajući kulturu priznavanja svih osoba, iako se javila mnogo ranije, sazrela je tek nakon Drugog svjetskog rata. Svoj konkretan oblik ova ideja o univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava dobila je sa osnivanjem Ujedinjenih nacija. Još u Povelji UN-a, koja je usvojena 26.…

Javni poziv za dostavljanje ponuda

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za kreiranje i realizaciju online kampanje, promotivnih video sadržaja i grafičkih objava Inicijativa Građanke za ustavne promjene objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Online kampanje, promotivnih videa i grafičkih objava projekta Orodnjavanje ustavnih promjena IV finansiranog od strane švedske fondacije Kvinna Till Kvinna. Rok za dostavljanje…

Održan Modul 2 Online Master Class-a

Tema drugog modula Online Master Class-a „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza” je bila Ustav i regionalni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti: Pravo i institucionalni okvir Evropske unije i Vijeća Evrope“, a održan je 24. i 25. februara 2022. godine. Drugi modul je otvorio Adnan Kadribašić, ekspert za ljudska prava, ravnopravnost spolova i…