Sastanak s Ennom Zone Đonlić predstavnicom Inicijative mladih za promjene Ustava

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović Vukas, Maida Zagorac i Denija Hidić sastale sa Ennom Zone Đonlić predstavnicom Inicijative mladih za promjene Ustava, u utorak 24.05.2022. godine. Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su sa Ennom podijelile Platformu ženskih prioriteta za ustavne promjene i predstavile amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine iz rodne…

Predstavljanje Inicijative “Građanke za ustavne promjene“ u Tuzlanskom kantonu

U sklopu redovnih aktivnosti u okviru projekta “Ženski politicki aktivizam na Tuzlanskom kantonu”, Udruženje ”HO Horizonti” Tuzla, kao podržavateljice i dugogodišnje članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene“, sa učesnicama radionica u opštinama Kalesija i Banovići razgovarale su o radu, aktivnostima i značaju ove Inicijative.  U sklopu radionice za temu “Ženska ljudska prava” učesnice su se…

Inicijativa na panelu “Građanke”

Studenti i studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odsjek politikologija, su juče, 10. maja 2022. godine imali/e priliku da se upoznaju sa  radom i prioritetima Inicijative Građanke za ustavne promjene, kao i sa konsocijacijskom demokratijom iz perspektive rodne ravnopravnosti o kojoj je govorila prof. dr Amila Ždralović, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na…

Radno-konsultativni sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva

Predstavnica Inicijative je na Igmanu 28. i 29. aprila 2022. godine prisustvovala sastanaku Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva na kojem je bilo riječi o unapređenju saradnje između organizacija civilnog društva, institucija svih nivoa vlasti i međunarodnih organizacija. Predstavnice OCD-a su dale prijedloge na koji način unaprijediti saradnju i prevazići identifikovane probleme…

Infografike “Šta građani i građanke BIH misle o Ustavu BiH?”

Danas vam predstavljamo inforgrafike koje su kreirane u sklopu istraživanja “Šta građani i građanke Bosne i Hercegovine misle o Ustavu BiH?” Istraživanje je sprovedeno u decembru 2021. godine na uzorku od 1931 punoljetnog stanovnika/ce Bosne i Hercegovine. Infografike prikazuju analizu odgovora na pitanja: Da li Ustav BiH treba da sadrži afirmativne mjere kojima bi se…

Istraživanje Šta građani i građanke misle o Ustavu BiH

Iz svih dosadašnjih pregovora i rasprava o ustavnim promjenama bh. javnost je bila potpuno isključena i građani i građanke BiH nisu dobili mogućnost da predlažu ustavna rješenja. Prijedlozi ustavnih rješenja su isključivo dolazili od predstavnika političkih partija i međunarodne zajednice i to bez sagledavanja stvarnih potreba i mišljenja građanki i građana BiH. Inicijativa Građanke za…