Upitnik EK / Civilno društvo brže dalo odgovore nego Vijeće ministara BiH

Nevladine organizacije i predstavnici/e civilnog društva, među kojima je i Inicijativa Građanke za ustavne promjene, pripremili su Alternativni upitnik EK, koji će uskoro biti objavljen i predstavljen javnosti. Bosnu i Hercegovinu čekaju mnoge obaveze koje treba ispuniti na putu u Europsku uniju, a jedna od obaveza je odgovor na Upitnik Europske komisije. Svaka zemlja kada…

UN Women: Brojke ravnopravnosti bolje, ali napredak se mora ubrzati

Godišnji izvještaj organizacije UN Women prati napredak ka dostizanju pune rodne ravnopravnosti u zemljama širom svijeta prema raznim oblastima. Više žena nego ikada ranije u utrci je za čelne pozicije u parlamentima i kompanijama, ali te brojke i dalje nisu jednake u poređenju s muškarcima, pokazuje godišnji izvještaj organizacije UN Women kojim se razmatra napredak u oblasti rodne ravnopravnosti…

Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, Fondacija CURE dale su svoj doprinos u izradi Alternativnog odgovora na Upitnik Evropske komisije iz ženske perspektive koji je uradila organizacija Prava za sve. Na ovaj način skrenula se pažnja na odsustvo politika za unaprijeđenje ravnopravnosti spolova kao i isključenost žena iz važnih reformskih procesa. Bosna i Hercegovina (BiH) ne…

Saradnja kao uslov za ostvarenje cilja

Na sastanku održanom 4. jula 2017. godine članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su upoznale predstavnice Demokratskog narodnog saveza (DNS) sa važnošću uključivanja gender komponente u Ustav BiH, kao i sa dosadašnjim realizovanim aktinostima koje su članice Inicijative realizovale tokom prethodnih godina kako bi ukazale na neophodnost ustavnih promjena kao odgovor na višestruku diskriminaciju trenutnog…

Promjene Ustava BiH – između stvarnosti i politike

Promjena Ustava BiH pitanje je koje u BiH već niz godina zaokuplja pažnju stručne javnosti.  S vremena na vrijeme, čini se – kada zatreba, pojavi se kao tema i na domaćoj političkoj sceni ali i u vidu različitih imperativa iz međunarodne zajednice (najpoznatiji je svakako odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci). Najnovije…

Ne postoji nikakav ni gramatički ni društveni razlog zašto bismo premijerku nazivali premijer

Promjene u jeziku se dešavaju polako. Ovo je pitanje specifično jer nije dovoljno samo normirati jezik tako da bude rodno osjetljiv. Potrebno je uporedo mijenjati svijest ljudi o rodnoj ravnopravnosti.  Parlamentarna skupština BiH 2014. godine prepoznala je rodno osjetljivi jezik i od tada je obavezno njegovo korištenje u zvaničnim dokumentima PSBiH, a u martu 2017.…

Kraj sam po sebi?

…Da bismo razumijeli važnost opsežnosti tematike koja se tiče gender mainstreaming-a (uvođenje rodnih politika), navešćemo jedan pozitivan primjer iz Evropskog Parlamenta. Zbog ranijih kritika na ručun patrijahalne kulture koja dominira evropskim institucijama, napravljeni su koraci ka uključivnju gender mainstreaming-a u javno politički okvir. Evropski parlament je uvojio Rezoluciju o Gender Mainstreaming-u  u radu Evropskog Parlamenta…

Srbija menja Ustav: U prvom planu sudstvo, a ne Kosovo

Bosna i Hercegovina će u procesu približavanja Evropskoj Uniji neminovno morati pristupiti procesima ustavnih reformi, kao što se obvezala u EU pristupnim pregovorima i Srbija.  Srbija je već započela procese izmjene Ustava u oblasti pravosuđa i pozvala organizacije civilnog društva da do 1.jula 2017. godine dostave svoje prijedloge. Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” smatra da…

Predstavljanje Inicijative u Gradišci

Inicijativa Građanke za ustavne promjene održala je danas, 13. juna 2017. godine građanima i građankama Gradiške predstavljanje svog dosadašnjeg rada i Platforme sa prioritetima za koje se zalaže u procesu reforme Ustava BiH. Tom prilikom istaknuto je da jako važno raditi na edukaciji građana i građanki BiH o temi Ustava BiH, posebno u pogledu onih…