Borili smo se da ne bude važno kako se zovete, koje ste nacionalosti ili iz kojeg dijela BiH dolazite

Istorijske presude za Bosnu i Hercegovinu Evropskog suda u Strazburgu po tužbi Azre Zornić i Ilijaza Pilava pogađaju srž Dejtonskog ustava, te su potpuno ignorisane od strane vodećih političkih elita, ali i građana BiH.  Azra Zornić, tadašnja službenica Ustavnog suda BiH u Sarajevu, nije se mogla kandidovati na parlamentarnim izborima, 2002. god. jer se izjasnila…

Slijede li izmjene Ustava Bosne i Hercegovine

Nedavna rasprava britanskih lordova o BiH, na kojoj je konstatirano da ona postaje propala država, pokazala je da su potrebne hitne reforme koje će omogućiti izgradnju funkcionalnijeg uređenja, stava su nezavisni intelektualci iz Kruga 99. Također, nedavno je najavljena nova kanadsko-evropska inicijativa koja bi, navodno trebala pomoći Bosni i Hercegovini da stane na noge. Hoće…

Inicijativa Građanke za ustavne promjene u Prnjavoru

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je 20. septembra 2017. predstavila svoj rad i Platformu ženskih prioriteta i u Prnjavoru. Podjelom promotivnog materijala i razgovorom sa građankama i građanima Prnjavora, članica Inicijative Đulija Aćimović im je ukazala na važnost inkluzije rodne perspektive u Ustav BiH i to putem uvođenja prioriteta za koje se Inicijativa zalaže –…

Najava: “Građanke za ustavne promjene” u Prnjavoru

“Građanke za ustavne promjene” je inicijativa koja se zalaže za Ustav Bosne i Hercegovine koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda, sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu. Inicijativa je formirana od strane aktivista/kinja i organizacija iz cijele BiH, koji žele da ohrabre sve građane da koriste svoje znanje, energiju i spremnost na uzajamno…

Tumačenje Ustava BiH na razumljiv način

Inicijativa ‘Građanke za ustavne promjene’ objavila je publikaciju pod nazivom ‘Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)’, čiji je cilj ‘demistifikovati’ Ustav BiH i približiti ga građanima i građankama na jednostavan i razumljiv način. Kroz 30 slova abecede obrađeni su pojmovi koji se tiču Ustava BiH, a putem kojih će svako ko to želi Ustav i…

Predstavile smo se u Bosanskom Grahovu

Ulična akcija u Bosanskom Grahovu održana je u utorak, 12.09.2017. godine, a cilj akcije je bio informisati građane i građanke Bosanskog Grahova o radu Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. Aktivistkinja Danka Zelić, predstavnica NVO Udruženja građanki “Grahovo” i članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene” razgovarala je o daljim aktivnostima Inicijative i pozvala građane i građanke…

Kreiramo nove politike koje uključuju žene

Aktivistkinja Fondacije CURE i PR Inicijative “Građanke za ustavne promjene” Vildana Džekman učestovala je prošle sedmice u Budvi na konferenciji “Žene Balkana za novu politiku” koju je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Konferencija je okupila aktivistkinje i političarke iz osam država Zapadnog Balkana koje su imale priliku da govore o ključnim problemima položaja žena…

Nevladine organizacije brže odgovorile na Upitnik Europske komisije

Dok čekamo da država BiH dostavi odgovore na EU upitnik, pročitajte odgovore organizacija civilnog društva koje su željele predstaviti svoju perspektivu i ponuditi odgovore na pitanja koja se tiču, prije svega, demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u BiH. Odgovori su zasnovani na znanju, analizama i direktnim iskustvima organizacija civilnog društva s terena. Na putu…

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je objavila publikaciju pod nazivom “Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)” čiji je cilj “demistifikovati” Ustav BiH i približiti ga građanima i građankama na jednostavan i razumljiv način. Kroz 30 slova abecede obrađeni su pojmovi koji se tiču Ustava BiH a putem kojih ćete Ustav i njegove nedostatke upoznati…

Žene, porodiljske naknade i zapošljavanje u aktima Evropske unije

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” preporučuje publikaciju Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije autorice Natalije Petrić  koja je nastala u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog centra u Ime inicijative za monitoring EU integracija u BiH kao slijed ranije izdatih publikacija: Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije (dostupno na sljedećem LINK-u),…