Održan sastanak Koordinacionog odbora Inicijative

Prvi sastanak novog saziva Koordinacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene, izabranog na Skupštini Inicijative u junu ove godine, održan je juče 2. oktobra 2019. u Sarajevu. Predstavnica Koordinirajuće organizacije Inicijative je članicama Koordinacionog odbora predstavila aktivnosti i rezultate Inicijative od januara do oktobra 2019. godine realizovane kroz projekat „Orodnjavanje ustavnih promjena“, a zajedno smo…

Koliko novca dobijaju nezaposlene porodilje po kantonima?

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” godinama ukazuje na problematiku neriješenih porodiljskih naknada, kao i da je rješenje ovog problema sigurno u podizanju zdrastvene, socijalne i porodične zaštite na nivo Ustava BiH. Diskriminacija porodilja postoji i u odnosu na entitete. Izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti RS, koje će na snagu stupiti naredne godine, Vlada…

Učešće na prezentaciji polazne studije o barijerama političkom učešću žena u BiH

Aktivistkinja Fondacije CURE i PR Inicijative “Građanke za ustavne promjene” Vildana Džekman učestovala je juče, 25.09.2019. godine na prezentaciji polazne studije o barijerama političkom učešću žena u BiH. Ovo je ujedno bila prilika da sve prisutne upozna o samom radu Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, kao i o nevidljivosti žena u samom Ustavu BiH, te…

Rad Inicijative predstavljen Gender centru Vlade RS

Dosadašnji rad Inicijative Građanke za ustavne promjene predstavljen  je juče, 17.9.2019. godine direktorici Gender centra Vlade Republike Srpske Mirjani Lukač i Tanji Slijepac, stručnoj saradnici za koordinaciju, edukaciju, i saradnju Gender centra Vlade RS. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina krajem oktobra pred CEDAW Komitetom u Ženevi brani CEDAW izvještaj, tokom razgovora naglasak…

Planiraju li bh. stranke pokretanje inicijative za izmjene Ustava?

Hoće li Ustav Bosne i Hercegovine dočekati izmjene kojim bi iz njega bile promijenjene ili izbrisane diskriminatorske odredbe? Organizacije civilnog društva godinama ukazuju na potrebe da dođe do izmjena Ustava. Analitičari kažu i da će ulazak BiH u Evropsku uniju (EU)sa sadašnjim Ustavom, praktično biti nemoguća misija. Jedino što je sigurno to je da u…

Formalne i faktičke izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine: koliko daleko možemo ići?

“Imajući u vidu pravnu prirodu Ustava BiH, kao i specifičnosti bosanskohercegovačkog savremenog državnog i ustavno-pravnog poretka, predmet ove analize predstavljaju formalni i faktički aspekti izmjena i dopuna Ustava BiH. Ključno pitanje koje nam se cijelo vrijeme nameće jeste: da li su socijalni, ekonomski, pravni, politološki i brojni drugi razlozi dovoljno snažni da dovedu do aktualiziranja…

Banjalučki feministički festival: Umjetnost, aktivizam i družba (PROGRAM)

Blasfem je feministički festival umjetnosti, aktivizma, družbe i službe. Festival  ima za cilj da promoviše ženska prava, probleme i izazove te progovori o feminizmu transgeneracijski, transistorijski i regionalno. Festival ima bogat kulturno-zabavni program sa otvorenim razgovorima, panelima, performansima, izložbama, radionicama i koncertima. Ulaz na sve događaje je besplatan, a organizatori podsjećaju da volonterski doprinos ne…

Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne nepravilnosti i pritužbe na izborni proces tokom općih i predsjedničkih izbora, nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, pitanje slobode okupljanja, prijetnje i napadi na novinare/ke i medije, rascjepkan…

Građanke za ustavne promjene u Zenici

Juče, 25. jula 2019, građanke i građani Zenice su imali priliku da se upoznaju sa radom Inicijative Građanke za ustavne promjene. Predstavnice Centra ženskih prava, članice Inicijative, su organizovale uličnu akciju i izvršile podjelu informativnih letaka sa listom prioriteta Inicijative, kao i publikacije „Vodič kroz Ustav – od Ž do A“. Građanke i građani Zenice,…

Godišnje planiranje Inicijative za monitoring EU integracija

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene” učestvovale su na Godišnjem planiranju Inicijative za monitoring EU integracija koji je održan 15.07. do 16.07. 2019. godine u Sarajevu. Tokom dva radna dana prisutne članice i članovi su imali priliku da razgovaraju o narednim koracima BiH ka pristupnim pregovorima EU, trenutnoj političkom okruženju, kao i da se upoznaju…