Periodični sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH sa nevladinim organzacijama

Predstavnica Inicijative Građanke za ustavne promjene je 9. marta 2022. učestvovala na online periodičnom konsultativnom sastanku koji je organizovala Agencija za ravnopravnost polova BiH. Cilj sastanka je bila razmjena informacija o postignutim rezultatima u prethodnom periodu planiranim u Akcionom planu za jačanje saradnje NVO u BiH sa institucionalnim i vaninstitucionalnim, a koji je proizašao iz…

Saopštenje Ženske mreže BiH, Mreže za izgradnju mira i Inicijative Građanke za ustavne promjene povodom Međunarodnog dana žena 2022.

Nećemo se zaustaviti sve dok Mir, Ravnopravnost spolova, Ženska prava i Socijalna pravda ne budu ključni elementi Bh. društva Bosna i Hercegovina je država u kojoj se konstantno direktno ili indirektno krše prava žena na različite načine. Za rad iste vrijednosti žene nisu jednako plaćene kao i muškarci, veliki postotak žena je neaktivan na tržištu…

Agenda Žene, Mir i Sigurnost / Rezolucija 1325 i Ustav BiH – teoretski uvod

Ideja o univerzalnosti ljudskih prava, i to univerzalnosti koja premošćuje sve kulturne granice uspostavljajući kulturu priznavanja svih osoba, iako se javila mnogo ranije, sazrela je tek nakon Drugog svjetskog rata. Svoj konkretan oblik ova ideja o univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava dobila je sa osnivanjem Ujedinjenih nacija. Još u Povelji UN-a, koja je usvojena 26.…

Javni poziv za dostavljanje ponuda

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za kreiranje i realizaciju online kampanje, promotivnih video sadržaja i grafičkih objava Inicijativa Građanke za ustavne promjene objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Online kampanje, promotivnih videa i grafičkih objava projekta Orodnjavanje ustavnih promjena IV finansiranog od strane švedske fondacije Kvinna Till Kvinna. Rok za dostavljanje…

Održan Modul 2 Online Master Class-a

Tema drugog modula Online Master Class-a „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza” je bila Ustav i regionalni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti: Pravo i institucionalni okvir Evropske unije i Vijeća Evrope“, a održan je 24. i 25. februara 2022. godine. Drugi modul je otvorio Adnan Kadribašić, ekspert za ljudska prava, ravnopravnost spolova i…

Modeli za izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava

Pronalazak rješenja za reformu izbornog sistema Bosne i Hercegovine (BiH) predstavlja ključnu prekretnicu za budućnost BiH i prelazak iz faze postratnog društva u tranzicijsku demokratiju u kontekstu širih integracionih procesa. Promjenom dosadašnjeg izbornog sistema promijenila bi se i dosadašnja paradigma odgovornosti u okviru isključivo etničkih grupa bez bilo kakve odgovornosti za cjelokupnost bosanskohercegovačkog društva. Naravno…

Počeo je Online Master Class

Prvi modul Online Master Class-a, koji zajedno organizuju Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene, na temu “„Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“ je održan 10. i 11. februara 2022. godine. Sa temom Prvog modula „Ustav i međunarodni standardi iz CEDAW konvencije i Agende Rezolucije 1325 (žene, mir i…

Poziv za dostavljanje informacija: Kalendar događaja povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma

Povodom Međunarodnog dana žena 2022. Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i obilježavaju Mjesec izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama članice ovih inicijativa su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na…

Otvoreno pismo

Poštovane članovi/ce Evropskog parlamenta i Parlamenata država članica EU, Pozivamo vas daizvršite pritisak na svoja politička rukovodstva i vlade, s ciljem da POLITIČARI BOSNE I HERCEGOVINE NA SVIM NIVOIMA VLASTI po uzoru na članice Evropske unije poštuju osnovna ljudska i građanska prava, kojim se omogućuje aktivno/pasivno biračko pravo  građaninu i građanki u BiH. Želimo da…