Zaključci CEDAW komiteta: Uvažene sve primjedbe NVO!

Desetak dana nakon sesije CEDAW komiteta u Ženevi pred kojim je koalicija NVO iz Bosne i Hercegovine predstavila svoje zahtjeve i primjedbe u vezi sa rodnom ravnopravnošću i diskriminacijom žena, a zatim je svoj zvanični izvještaj predstavila i Agencija za ravnopravnost polova BIH, komitet je u svojim zaključcima pred državu postavio ozbiljne zadatke.  Uvaživši sve,…

Ocjene jednoglasne: Organizacije civilnog društva iz BiH ostvarile uspjeh u Ženevi

Predstavnice sedam organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, prenijele su važne poruke CEDAW komitetu tokom sedmodnevnog boravka u Ženevi. Učestvujući na CEDAW sesiji, OCD su ukazale na brojne probleme koji se tiču rodne ravnopravnosti i diskriminacije u BIH, naglasivši da…

NVO “isprovocirale” CEDAW komitet: Država ozbiljno propitivana

Delegacija Bosne i Hercegovine, sa Agencijom za ravnopravnost polova BIH na čelu, predstavila je u Ženevi šesti periodični  izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW). U zvaničnom izvještaju pred CEDAW komitetom, naglašeno je da je BIH, ratifikacijom i usvajanjem većine konvencija i preporuka učinila iskorak ka uklanjanju diskriminacije, uz napomenu…

PONOSNE/I NA NAŠ DOSADAŠNJI RAD! Predstavljanje državnog CEDAW izvještaja – jedno od prvih pitanja CEDAW komiteta je bilo u vezi Ustava!!!

Jedno od prvih pitanja nakon predstavljanja državnog CEDAW izvještaja od strane Saše Leskovca iz Agencije za ravnopravnost polova BiH, bilo je pitanje zašto u državnom CEDAW izvještaju nije odgovoreno šta je država uradila da sprovede preporuku 14 CEDAW komiteta i koje aktivnosti je država preduzela da u Ustav BiH inkorporira zabranu direktne i indirektne diskriminacije…

Europski sud odlučio: Mostarka Irma Baralija dobila presudu protiv BiH

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu po tužbi Mostarke, potpredsjednice Naše stranke, Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je presudio da je postojalo kršenje člana 1. Protokola br. 12 (opća zabrana diskriminacije) Evropske konvecije o ljudskim pravima. U današnjoj…

CSO pred CEDAW komitetom: BIH usvaja preporuke, ali ih ne provodi

Uprkos konvencijama i preporukama koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i usvojila, diskirminacija, zanemarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti vidljivi su u skoro svim oblastima života i na svim nivoima, poručile su predstavnice šest organizacija civilnog društva u svom zajedničkom obraćanju na 74. sesiji CEDAW komiteta u Ženevi. Naglašeno je da BIH već pet godina…

“Kad se sretnu žene i Ustav BiH”-radijska emisija

Fondacija CURE u ime Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, te u saradnji sa Federalnim radijom emitovala je radijsku emisiju u ponedeljak, 21.10.2019. godine s početkom u 10:00 časova. Radijska emisija: “Kad se sretnu žene i Ustav BiH” emitovana je u sklopu emisije “Ljudska prava” urednice i voditeljice Zlate Behram. Fokus emisije bio je proces izvještavanja prema…

Ulične akcije Inicijative u Foči i Modriči

Tokom ove sedmice Inicijativa Građanke za ustavne promjene je promovisana u Foči (14.10.2019) i Modriči (17.10.2019.) gdje su građanima i građankama ova dva grada predstavljeni dokumenti  „Platforma ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive“ i „Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)“. Veliki broj građana i građanki potpisalo je formular kojim postaju…

Radijska emisija: Kad se sretnu žene i Ustav BiH!

Fondacija CURE u ime Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, te u saradnji sa Federalnim radijom organizuje emisiju, pod nazivom: “Kad se sretnu žene i Ustav BiH”. Emisija se emituje u ponedeljak, 21.10.2019. godine u sa početkom u 10:00 časova u sklopu tematske emisije “Ljudska prava” koji uređuje i vodi Zlata Behram. Fokus emisije će biti…

Prezentacija rada Inicijative u Palama!

Fondacija CURE, članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene” u subotu, 05.10.2019. godine predstavila je Inicijativu i Platformu ženskih prioriteta na Ustav predstavnicima/ama vlasti i aktivistkinjama opštine Pale. Prezentaciju zagovaračkog rada Inicijative, članica Fondacije CURE napravila je nakon radionice Kako doprinjeti promociji i poštivanju ženskih prava u Opštini Pale? Djelujmo zajedno za pozitivne društvene promjene! Radionica…