Prvi put u BiH besplatna pravna pomoć kandidatkinjama na izborima

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” poziva sve kandidatkinje na izborima da prijave sve nepravilnosti tokom izbora 2018. godine. Ovo je jedinstvena prilika da uz besplatnu pravnu pomoć se prevenira kršenja prava kandidatkinja tokom predizborne utrke. Nekoliko nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pokrenulo je projekat koji ima za cilj da pruži pravnu pomoć kandidatkinjama na…

Finalni izvještaj Uključimo žene u procese promjena

Skoro 100 žena iz svih dijelova BiH, predstavnica vlasti, civilnog društva, političkog i javnog života, poduzetnice, pravne ekspertice, su učestvovale u radu Inicijative “Uključimo žene u procese promjena”, tokom koje su organizovana četiri tematska okrugla stola, sa fokusom na pravo pristupu radu, zdravstvenoj skrbi i socijalnoj zaštitu, kao i na pitanja koja se odnose na…

Uključimo žene u procese promjena

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su učestvovale na Finalnoj konferenciji i prezentaciji Finalnog Izvještaja nastalog nakon četiri okrugla stola organizovanih  kroz Inicijativu projekta “Uključimo žene u procese promjena” održani su 11. septembra 2018. u Sarajevu. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark je ukazao na nedovoljnu zastupljenost žena u svim sferama…

Ima li učenica u razredu?

”Pitanje rodne ravnopravnosti, u najširem smislu, je nešto o čemu treba stalno razgovarati, nešto što uvijek i iznova treba problematizirati, pa tako i rodno izbalansiran jezik, a sve u svrhu razvoja ličnosti koja će poštovati i uvažavati razlike, njegovati ravnopravnost i izbjegavati stereotipe u govoru, ponašanju i slično. Treba razviti svijest da ne postoje isključivo…

Rodno osjetljivi jezik – jezičko i političko pitanje

„Navika da muškim rodom označavamo i žene loša je navika. Ona je sticana vijekovima u društvu muške vidljivosti i ženske nevidljivosti. Imala je alibi u javnom prostoru u kom su muškarci govorili, radili i odlučivali. I danas se čini opravdanom, ali njezini advokati nemaju druge argumente osim inercije.“ (dr. Nenad Veličković)   Rodno osjetljivi jezik jedna…

Žene na prvi i svaki drugi pogled

Zašto koristimo gospođica ili gospođa za žene, a za muškarce samo gospodin? Zašto su muškarci gospoda, a žene dame? Zašto je učiteljica uvijek učiteljica, a profesorica ponekad profesor? Zašto je boginja normalna, a psihologinja nenormalna ili rogobatna? Zašto u klasifikaciji može: babica, čistačica, gatara, hostesa, kućna pomoćnica, peračica, peglačica, seljanka, a ne može profesorica, doktorica,…

Političarke Bijeljine podržale Inicijativu Građanke za ustavne promjene

U subotu, 28. jula 2018. godine, u Etno selu „Stanišići“ u Bijeljini održan je okrugli sto na kome su predstavljeni rad Inicijative Građanke za ustavne promjene i Platforma ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive. Okrugli sto je okupio 22 učesnice, predstavnice svih političkih stranaka koje učestvuju u  vlasti na nivou Grada…

Sastanak organizacija civilnog društva sa ambasadoricom Marom Marinaki

EEAS Principal Advisor on Gender and the implementation of UNSCR 1325, ambasadorica Mara Marinaki je prošle sedmice, 16.7.2018. bila u posjeti Sarajevu kojom prilikom je održan i sastanak sa organizacijama civilnog društva. Tema sastanka je bila rodna ravnopravnost, te Žene, mir i sigurnost u BIH – primjena Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325. Predstavnica Inicijative Građanke za…

Ustavne promjene u Srbiji: izazovi na putu EU integracija

Autorka: Sofija Mandić Bosna i Hercegovina i Srbija se nalaze na istom putu – putu evropskih integracija. Srbija je formalno nekoliko koraka ispred svojih suseda, ali se čini da su problemi sa kojima se obe zemlje suočavaju dosta slične: nedostatak vladavine prava, autoritarno upravljanje javnim poslovima, rasprostranjena korupcija, veliki jaz između bogatih i siromašnih, društvene…