Kreiranje akcionog plana, Banja Luka 2014.

Komenatari i povratni pozivi su isključeni.