Sastanak Inicijative sa šeficom kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su imale priliku da Bojani Urumovoj, šefici sarajevske kancelarije Savjeta Evrope juče, 27. septembra 2021. godine, na sastanku predstave rad i prioritete za koje se Inicijtaiva zalaže proteklih sedam godina. Fokus je bio stavljen na rodne prioritete Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene – upotreba rodno senzitivnog  jezika u…

Nastavljamo sastanke sa poslanicima_ama državnog parlamenta BiH

Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović Vukas, sastala se 21.09.2021. godine sa poslanicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Aidom Baručija, ujedno i članicom Kluba poslanika_ca Naša stranka/ Nezavisni blok. Sastanak je organiziran u sklopu aktivnosti Radne grupe za zagovaranje i lobiranje Inicijative, u cilju da se predstave prioriteti djelovanja Inicijative…

Bez rodne ravnopravnosti nema ljudskih prava

Ravnopravnost polova je temelj funkcionalnog demokratskog uređenog društva, takođe rodna ravnopravnost je integrisana u sve značajne međunarodne dokumente, a Bosna i Hercegovina kao država potpisnica raznih međunarodnih dokumeneta dužna je da ispuni sve ono na šta se obavezala i ima obaveze prema građanima i građankama da poštuje principe ravnopravosti i jednakosti polova te da intenzivno…

Promocija univerzalnog pristupa zdravlju kao dio Gender Akcionog Plana EU

Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III) EU poziva na rodno ravnopravan svijet. Prema tom dokumentu, Gender mainstreaming ili rodna perspektiva ostaje primarno sredstvo u postizanju rodne ravnopravnosti. Ovaj plan će povećati doprinos EU u postizanju SDG 55 u svim područjima unutrašnje i vanjske politike EU i pomoći implementaciji 2030 Agende.  To se podrazumijeva za sve segmente života,…

Razgovori o izmjenama Izbornog zakona BiH i dalje bez rezultata

Uprkos naporima, uglavnom stranaca, da se u neizbornoj godini donesu izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, pa i izmjene Ustava u dijelu koji se odnosi na izbore, do kraja godine teško da će se to ostvariti zbog aktuelne blokade u radu državnih institucija. Upitan je i rad Interresorne radne grupe koja se bavi izmjenama zakona.…

Skupština građana na temu ustavne i izborne reforme u Bosni i Hercegovini

Kako bi uključila građane u proces prijeko potrebne ustavne i izborne reforme u Bosni i Hercegovini, Evropska unija pokrenula je Skupštinu građana BiH. Ovaj inovativni oblik demokratskih procesa građanima pruža priliku da iznesu svoja mišljenja o ovako važnim pitanjima. Šta je Skupština građana? Skupština građana je novi oblik demokratije koji olakšava donošenje odluka na bilo…

“Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene“: Tri velika ZAŠTO, pet bitnih ZATO

Razmatrajući ideju Ustava kao najvišeg akta jedne države, razmatramo zapravo prava (a time i dužnosti) građana i građanki te iste države. Sasvim je legitiman zahtjev za prisutnošću, identificiranjem, prepoznavanjem unutar Ustava ne samo kao pojedinca/ke već i grupe, podgrupe, želeći jednak tretman u pravima (i njihovu garanciju). Pojedinačna prava stoga ne moraju biti nužno suprotstavljena…

Inicijativa predstavljena u gradovima Tuzlanskog kantona

Udruženje HO Horizonti kao podržavateljice i dugogodišnje članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su u periodu od 23. juna do 14. jula predstavile rad i prioritete za koje se Inicijativa, te građanke i građane iz pet gradova Tuzlanskog kantona upoznali sa „Platformom ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”. U Gračanici, Živinicama,…

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava…