Poziv za dostavljanje informacija: Kalendar događaja povodom Mjeseca izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma

Povodom Međunarodnog dana žena 2022. Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira u saradnji sa Inicijativom građanke za ustavne promjene, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i obilježavaju Mjesec izgradnje mira i jačanja vidljivosti ženskog aktivizma u Bosni i Hercegovini. U proteklim godinama članice ovih inicijativa su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na…

Otvoreno pismo

Poštovane članovi/ce Evropskog parlamenta i Parlamenata država članica EU, Pozivamo vas daizvršite pritisak na svoja politička rukovodstva i vlade, s ciljem da POLITIČARI BOSNE I HERCEGOVINE NA SVIM NIVOIMA VLASTI po uzoru na članice Evropske unije poštuju osnovna ljudska i građanska prava, kojim se omogućuje aktivno/pasivno biračko pravo  građaninu i građanki u BiH. Želimo da…

Drugi broj Biltena Inicijative Građanke za ustavne promjene

Pred vama je drugi broj biltena Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. U ovom izdanju vamdonosimo informacije o aktivnostima Inicijative u drugoj polovini 2021. godine.Imaćete priliku da pročitate sa kim su se predstavnice Inicijative sastajale tokom godine i sa kojimciljem, upoznaćemo vas sa “Rodnim barometrom”, Platformom ženskih prioriteta za ustavne promjene,ali ćemo vidjeti i da li…

POZIV ZA PRIJAVE NA ONLINE MASTER CLASS

Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene Vas pozivaju da se prijavite na Online Master Class pod nazivom  „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“ MODULI Online Master Class ima tri modula na teme: Modul I Datum: 10. i 11. februar 2022 Tema: Ustav i međunarodni standardi iz CEDAW konvencije…

Evo gdje je najisplativije biti porodilja u BiH

Ivana, 39-godišnjakinja iz Novog Travnika, u srednjoj Bosni i Hercegovini (BiH), godinu dana nakon što se porodila dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 200 maraka (oko 100 eura). To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu, jednom od deset kantona u entitetu Federacija BiH (FBiH). Ova…

Mišljenja i stavovi o Ustavu BiH

Šta prvo pomislite kada čujete riječ ustav? Koja prava Vam garantuje Ustav BiH? Da li želite učestvovati u predlaganju amandmana na Ustav? Poštovani/a,U ovoj anketi nas zanimaju Vaša mišljenja i stavovi o Ustavu BiH. Zato Vas molimo da budete dio ovog istraživanja. Molimo Vas da nam iskreno odgovorite na sva pitanja u upitniku.Anketa je anonimna…

Publikacija: Mir koji to nije

Krajem  2020. godine u Bosni i Hercegovini  je obilježeno 25 godina od potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir, kolokvijalno poznat kao Dejtonski mirovni sporazum. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je značilo početak kontradiktornog procesa izgradnje mira. Ove kontradikcije se ogledaju u održavanju mira i održavanje zemlje u stanju stalnog sukoba. Nakon 25+ godina od  kraja…