Drugi broj Biltena Inicijative Građanke za ustavne promjene

Pred vama je drugi broj biltena Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. U ovom izdanju vamdonosimo informacije o aktivnostima Inicijative u drugoj polovini 2021. godine.Imaćete priliku da pročitate sa kim su se predstavnice Inicijative sastajale tokom godine i sa kojimciljem, upoznaćemo vas sa “Rodnim barometrom”, Platformom ženskih prioriteta za ustavne promjene,ali ćemo vidjeti i da li…

POZIV ZA PRIJAVE NA ONLINE MASTER CLASS

Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene Vas pozivaju da se prijavite na Online Master Class pod nazivom  „Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“ MODULI Online Master Class ima tri modula na teme: Modul I Datum: 10. i 11. februar 2022 Tema: Ustav i međunarodni standardi iz CEDAW konvencije…

Evo gdje je najisplativije biti porodilja u BiH

Ivana, 39-godišnjakinja iz Novog Travnika, u srednjoj Bosni i Hercegovini (BiH), godinu dana nakon što se porodila dobila je jednokratnu naknadu u iznosu od 200 maraka (oko 100 eura). To je bila jedina podrška koju je kao nezaposlena porodilja primila od vlasti u Srednjobosanskom kantonu, jednom od deset kantona u entitetu Federacija BiH (FBiH). Ova…

Mišljenja i stavovi o Ustavu BiH

Šta prvo pomislite kada čujete riječ ustav? Koja prava Vam garantuje Ustav BiH? Da li želite učestvovati u predlaganju amandmana na Ustav? Poštovani/a,U ovoj anketi nas zanimaju Vaša mišljenja i stavovi o Ustavu BiH. Zato Vas molimo da budete dio ovog istraživanja. Molimo Vas da nam iskreno odgovorite na sva pitanja u upitniku.Anketa je anonimna…

Publikacija: Mir koji to nije

Krajem  2020. godine u Bosni i Hercegovini  je obilježeno 25 godina od potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir, kolokvijalno poznat kao Dejtonski mirovni sporazum. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je značilo početak kontradiktornog procesa izgradnje mira. Ove kontradikcije se ogledaju u održavanju mira i održavanje zemlje u stanju stalnog sukoba. Nakon 25+ godina od  kraja…

Korak bliže rodno odgovornom Ustavu BiH  

Na poziv Agencije za ostvarivanje ravnopravnosti polova BiH, Inicijativa Građanke za ustavne promjene je imala priliku da predstavi Platformu ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav iz rodne perspektive na zajedničkoj tematskoj sjednici ustavnopravnih komisija Doma naroda i Predstavničkog doma, Zajedničke komisije za ljudska prava i Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH…

Zajednički kalendar 16 dana aktivizma za 2021. godinu

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava više od 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava, a koristi se kao organizaciona strategija širom svijeta kao poziv na eliminaciju svih oblika…

Izgubljeni u prijevodu / “Konstitutivni narodi” za razgradnju BiH

Iz Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini prošle sedmice je saopćeno da Bosna i Hercegovina, Francuskoj još nije dostavila prijevod Daytonskog mirovnog sporazuma. S tim u vezi, poručili su da sporazum na engleskom jeziku ostaje jedina zvanična verzija – sve dok Bosna i Hercegovina ne dostavi nacrt prijevoda. Ako je to tomu tako, onda se neophodnim čini sagledati…