Održana III Redovna skupština Inicijative

U Banjaluci je u ponedjeljak 10. juna 2019. godine održana Treća Redovna skupština Inicijative Građanke za ustavne promjene. Na Skupštini je učestvovalo 11 punopravnih članica Inicijative kojima su predstavljeni rezultati projekta Orodnjavanje ustvanih promjena II koji je realizovan tokom 2017. i 2018. godine. Predstavljen je i rad Inicijative u prvoj polovini 2019. godine, kao i…

Inicijativa na sastanku sa Mirom Pekić

Članice Inicijative su danas, 4. juna 2019. godine imale sastanak sa Mirom Pekić, zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine BiH, koja je bila savjetnica bivšeg člana Predsjedništva Mladena Ivanića i koja je nekoliko godina bila Predsjednica Foruma žena Partije demokratskog progresa (PDP). Na sastanku je predstavljenja Inicijativa i svaki od prioriteta za koje se Inicijativa…

Sastanak sa Snježanom Novaković-Bursać

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su se u petak, 31.5.2019. sastale sa Snježanom Novaković-Bursać, zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Na sastanku je predstavljen dosadašnji rad Inicijative i Platforma ženskih prioriteta sa amndmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive. Pošto je Ustav BiH jedan od rijetkih u regionu koji je potpuno rodno „slijep“,…

EU nas upućuje na zaštitu individualnih prava građana i presude iz Strazbura

Povodom mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji oglasio se i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.”Mjere i preporuke koje je Evropska komisija istakla kao neophodne za stjecanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, imaju posebnu važnost, jer se njima nastoji obezbijediti početna ili temeljna usklađenost Bosne i…

Nema evropske integracije bez ženske participacije!

Nema evropske integracije bez ženske participacije! – poruka je članica Ženskog savjetodavnog odbora koje su danas održale svoju prvu sjednicu u zgradi EU. Odbor je izabran kao dio inicijative “Uključimo žene u procese promjena” pokrenute usljed potrebe za većim učešćem žena u društveno-političkom životu.U okviru zajedničke inicijative #EUBiH, SIDA-e i fondacije #KvinnatillKvinna, žene iz svih sfera javnog…

Inicijativa podržala peticiju prema Savjetu Evrope

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” podržala je peticiju prema Savjetu Evrope za otvaranje pristupnih pregovora sa Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Albanijom. Peticija je upućena Predsjedniku Savjeta Evrope g. Donaldu Tusku. H.E. Mr. Donald Tusk, Predsjednik Savjet Evrope, Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brisel, Belgija 19. april 2019. godine Beograd, Skoplje, Tirana, Sarajevo, Priština, Podgorica…

Može li se prisiliti BiH da provede presude Evropskog suda?

Bosna i Hercegovina ne provodi presude Evropskog suda za ljudska prava, iako se na to obavezala članstvom u Savjetu Evrope. Prijemom još 2002. godine, BiH je preuzela obaveze poštivanja i zaštite ljudskih prava u skladu sa Evropskom konvencijom koja štiti osnovna prava i sloboda čovjeka. U decembru ove godine navršiće se puna decenija od presude Sejdić-Finci,…

O ustavnoj diskriminaciji porodilja na Federalnom radiju!

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” u saradnji s Federalnim radiom realizovala je 13.05.2019. godine drugu radijsku emisiju u ciklusu emisija “Ljudska prava” koju uređuje i vodi Zlata Behram. Nakon prve radijske emisije gdje smo govorile o rascjepkanosti zdrastvenog sistema, sada smo govorile o “Ustavnoj i sistemskoj diskriminacija porodilja u BiH – ciklusu koji još stagnira!” Inicijativa…

Utiču li presude Evropskog suda za ljudska prava na prirodu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine?

Vanredni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković je za Fondaciju Centar za javno pravo napisao tekst pod nazivom “Utiču li presude Evropskog suda za ljudska prava na prirodu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine?” u kome je zaključio da “rasprava o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava otvorila je niz…

Najava druge radijske emisije: “Ustavna i sistemska diskriminacija porodilja u BiH – ciklus koji još stagnira!

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” u saradnji s Federalnim radijom realizuje drugi radijsku emisiju “Ljudska prava” koju uređuje i vodi Zlata Behram. Emisija će biti emitovana u ponedeljak, 13.05.2019. godine od 10:00 do 11:00 časova. Tema emisije je: “Ustavna i sistemska diskriminacija porodilja u BiH – ciklus koji još stagnira!” Inicijativa “Građanke za ustavne promjene”…