Žene trebaju biti dio ustavnih reformi

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” uputila je danas saopštenje za javnost, nakon održane konferencije za medije u Sarajevu na kojoj je predstavila svoj dosadašnji zagovarački rad na pitanjima ustavnih reformi iz rodne perspektive. Konferenciju za medije organizovala je organizacija Centar za građansku saradnju iz Livna i Centar za ustavne i upravne studije  u sklopu projekta…

Ne perite ruke od ženskih prava!

Na Osmomartovksom maršu u Banjaluci učestvovaće i članice Inicijative Građanke za ustavne promjene koje su u saradnji sa drugim organizacijama i inicijativama uputile saopštenje za javnost kojim su poručile vlastima da ne peru ruke od ženskih prava i da konačno počnu raditi ono na što su se obavezali potpisivanjem različitih međunarodnih konvencija i usvajanjem brojnih zakona na…

Mi žene, ne pristajemo na mrvice!

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” zajedno sa ženskim organizacijama i aktivistkinjama, upustila je danas saopštenje povodom 8. marta 2016. godine – Međunarodnog dana žena Stotinu i osam godina godina ranije, slogan pod kojim smo tražile svoja prava je bio “Kruh i ruže” za sve nas, kruh kao simbol ekonomske sigurnosti i ruže kao simbol boljih…

Ne ukidati nego povećati rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH!

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene”, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, Ženska mreža BiH, Sigurna mreža BiH, Mreža pravde u BiH, Mreža za izgradnju mira BiH i Neformalna koalicija Civilni dijalog reaguju:   Ne ukidajte postojeću rodnu kvotu u Izbornom zakonu BiH, nego je povećajte na 50% Javnost je informisana o posljednjem zasjedanju interresorne radne grupe za izmjenu…

Gdje su ljudska prava građanki i građana BiH?

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom predaje “kredibilne aplikacije” za članstvo u EU Dok se država hvali podnošenjem “kredibilne aplikacije” za članstvo u EU, jedine dvije sigurne kuće u Mostaru za žene i djecu žrtve nasilja su zatvorene, zbog nedostatka novca koji je trebala da obezbijedi država BiH, ista ta koja je sa ponosom predala zahtjev za…

Podržavamo ravnopravnost žena u Vijeću ministara BiH

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” uputila je u petak, 29.01.2016. godine pismo podrške Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine svim delagatkinjama/ima i zastupnicama/ima. Na ovaj način podržali smo prijedlog izmjena Zakona o Vijeću ministara BiH upućenog od strane Sarajevskog otvorenog centra, koji su jedni od članica Inicijative „Građanke…

Porodiljske naknade – ustavni problem!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” prepoznala je kao ustavni problem neujednačenost zakonske regulative i diskriminaciju građana i građanki u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i kroz dokument Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene još od 2013. godine traži izmjene Ustava BiH kojima bi se osigurala jednaka prava svim građanima/kama na prostoru cijele Bosne i…

Zaključci i preporuke konferencije

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene” je 22. decembra 2015. godine u Sarajevu organizovala konferenciju: „Ustavne reforme u svjetlu EU integracija i učešće žena u pregovaračkim procesima”, čiji su ciljevi bili aktuelizacija ustavnih promjena koje su duži period potpuno marginalizovane od strane domaće političke javnosti, ali i međunarodnih aktera u BiH i izvan nje, kao i problematizovanje pitanja…

Imaju li svi građani/ke jednaka prava?

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Današnji dan, 10. decembar obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava, koji je utemeljen potpisivanjem Opšte deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine. Ovim dokumentom  su zagarantovana temeljna ljudska prava na „život, slobodu, sigurnost…bez ikakvih razlika.“ U Bosni i Hercegovini upravo su te razlike temelj za nesigurnost i…

U ustavne reforme uključite žene

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“ uputila je danas sapštenje za javnost u kojem je istakla da je krajnje vrijeme da vlasti Bosne i Hercegovine počnu sa ozbiljnim promjenama Ustava. U sopštenju se zahtjeva od  zvaničnika Evropske Unije da neminovne ustavne reforme budu prioritet političke agende u BiH, te da u pregovaračke procese ustavnih reformi budu uključene…