Održan sastanak Koordinacionog odbora Inicijative

Danas, 24. juna 2022. godine je održan sastanak Kooridnacionog odbora Inicijative Građanke za ustavne promjene. Sastanku su prisustvovale sve članice Kooridinacionog odbora: Lana Jajčević, Fondacija Udružene žene Banja Luka, Ljilja Lukić, Fondacija Lara Bijeljina, Merima Skokić, HO Horizonti Tuzla, Maida Zagorac, Mreža za izgradnju mira i Delila Hasanbegović Vukas, Sarajevski otvoreni centar, koje su upoznate…

Panel diskusija “Građanska BiH: sada, nekada, nikada?”

Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene je 21. juna 2022. godine učestvovala na otvorenoj diskusiji o temi “Građanska Bosna i Hercegovina: sada, nekada, nikada?” koja je održana u Sarajevu. O ovoj temi diskutovali su i zastupnici/e u Evropskom parlamentu (Zeleni/EFA), članovi Skupštine građana, te predstavnici i predstavnice iz organizacija civilnog društva, akademske zajednice te političari…

Kampanja „Kojeg je roda Ustav?“ privukla pažnju javnosti na društvenim mrežama

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ pokrenula je promotivnu kampanju za podizanje svijesti javnosti o nedostacima Ustava BiH i važnosti rodne ravnopravnosti u svim segmentima života koji su od velikog društvenog značaja za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. „Kojeg je roda Ustav?“ je pitanje koje postavlja ova kampanja. Za potrebe kampanje kreirani su zanimljivi video sadržaji, objave…

Počela online kampanja Inicijative Građanke za ustavne promjene

Danas je počela online kampanja Inicijative Građanke za ustavne promjene čiji je cilj da građanke i građane BiH upozna sa rodnim prioritetima za koje se Inicijativa zalaže, kao i da im približi pojam ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava generalno te da ukaže na nedostatke Ustava BiH. Kampanja će trajati mjesec dana, do 10. jula 2022.…

Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu za članstvo u Evropskoj uniji za 2021. godinu: politički kriteriji

Najznačajniji politički akteri u Bosni i Hercegovini će na pitanje šta misle o evropskom putu te zemlje odgovoriti da podržavaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, rezultati u ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i usporeni reformski procesi govore da je ta podrška uglavnom nominalna. Inicijativa…

Sastanak s Ennom Zone Đonlić predstavnicom Inicijative mladih za promjene Ustava

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene, Delila Hasanbegović Vukas, Maida Zagorac i Denija Hidić sastale sa Ennom Zone Đonlić predstavnicom Inicijative mladih za promjene Ustava, u utorak 24.05.2022. godine. Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene su sa Ennom podijelile Platformu ženskih prioriteta za ustavne promjene i predstavile amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine iz rodne…

Predstavljanje Inicijative “Građanke za ustavne promjene“ u Tuzlanskom kantonu

U sklopu redovnih aktivnosti u okviru projekta “Ženski politicki aktivizam na Tuzlanskom kantonu”, Udruženje ”HO Horizonti” Tuzla, kao podržavateljice i dugogodišnje članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene“, sa učesnicama radionica u opštinama Kalesija i Banovići razgovarale su o radu, aktivnostima i značaju ove Inicijative.  U sklopu radionice za temu “Ženska ljudska prava” učesnice su se…

Inicijativa na panelu “Građanke”

Studenti i studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odsjek politikologija, su juče, 10. maja 2022. godine imali/e priliku da se upoznaju sa  radom i prioritetima Inicijative Građanke za ustavne promjene, kao i sa konsocijacijskom demokratijom iz perspektive rodne ravnopravnosti o kojoj je govorila prof. dr Amila Ždralović, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na…

Radno-konsultativni sastanak Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva

Predstavnica Inicijative je na Igmanu 28. i 29. aprila 2022. godine prisustvovala sastanaku Agencije za ravnopravnost polova BiH i organizacija civilnog društva na kojem je bilo riječi o unapređenju saradnje između organizacija civilnog društva, institucija svih nivoa vlasti i međunarodnih organizacija. Predstavnice OCD-a su dale prijedloge na koji način unaprijediti saradnju i prevazići identifikovane probleme…