Zaključci CEDAW komiteta: Uvažene sve primjedbe NVO!

Desetak dana nakon sesije CEDAW komiteta u Ženevi pred kojim je koalicija NVO iz Bosne i Hercegovine predstavila svoje zahtjeve i primjedbe u vezi sa rodnom ravnopravnošću i diskriminacijom žena, a zatim je svoj zvanični izvještaj predstavila i Agencija za ravnopravnost polova BIH, komitet je u svojim zaključcima pred državu postavio ozbiljne zadatke.  Uvaživši sve, što pisane što usmene primjedbe nevladinog sektora, komitet od države traži da se, bez odlaganja, u Ustav i sve propratne zakone ugradi sveobuhvatna definicija o zabrani diskriminacije nad ženama koja pokriva direktnu i indirektnu diskriminaciju u javnoj i privatnoj sferi u skladu sa onim što je Konvencija već propisala. Takođe se traži usvajanje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, kako bi se ubrzalo procesuiranje slučajeva seksualnog nasilja nad ženama, kao i uspostavljanje besplatnih centara pravne pomoći i fonda za naknadu štete i druge oblike reparacije za žene žrtve ratnih zločina.

Komitet od  države takođe traži da obezbijedi ljudske i finansisjke resurse za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, kao i jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, posebno ženskim organizacijama i da ih sistemski uključi u kreiranje zakonodavstva, politika i programa o ravnopravnosti polova  na svim novima. Zahtjeva se i usvajanje nacionalne strategije za žene sa invaliditetom i posebnih mjera za sveobuhvatnu inkluziju marginalizovanih grupa, poput Romkinja, izbjeglica, povratnica, samohranih majki, kao i bezuslovno poštovanje ljudskih prava lezbejki, biseksualnih i transrodnih žena i uklanjanje svih stigmi protiv njih u svim sferama života.

Od države se traži i da obezbijedi adekvatnu podršku ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, pristup skloništima, besplantu pravnu pomoc, liječenje i psihološko savjetovanje, kao i finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva koje rade sa njima.

CEDAW komitet insistira da BIH usvoji amandmane na Izborni  zakon kojim bi se povećale kvote za žene kandidate na listama političkih stranaka do 50 procenata, kao i da se u Zakonu o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine uvede minimalna kvota od 40 procenata za zastupljenost oba pola. Kao jednu od mjera za povećanje političke participacije žena, CEDAW sugeriše i mogućnost da prvih nekoliko mjesta na kompenzacijskim listama bude rezervisano za žene.

U svojim zaključcima, komitet traži i hitno uklanjenje seksističkog govora iz javnog diskursa i usvajanje efikasnih mjera za zaštitu novinarki, branitelja ljudskih prava i ženskih nevladinih organizacija. U tom kontekstu, zahtijeva se i revidiranje udžbenika radi eliminisanja svih rodno zasnovanih stereotipa, kao i da se u obrazovni sistem uvede i edukacija o rodnoj ravnopravnosti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Naredni izvještaj od države CEDAW komitet očekuje 2023. godine.

Kompletan tekst Zaključnih komentara i preporuka CEDAW Komiteta državi Bosni i Hercegovini je dostupan OVDJE

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s