Ženske perspektive: Alternativni odgovori na Upitnik Evropske komisije

Zenske-perspektive-korica-BOSČlanice Inicijative “Građanke za ustavne promjene”, Fondacija CURE dale su svoj doprinos u izradi Alternativnog odgovora na Upitnik Evropske komisije iz ženske perspektive koji je uradila organizacija Prava za sve. Na ovaj način skrenula se pažnja na odsustvo politika za unaprijeđenje ravnopravnosti spolova kao i isključenost žena iz važnih reformskih procesa.

Bosna i Hercegovina (BiH) ne primjenjuje, u dovoljnoj mjeri, antidiskriminacijske zakone (Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH (ZoRS) i Zakon o zabrani diskriminacije (ZZD). Općenito, zakonodavstvo nije u potpunosti usaglašeno sa
međunarodnim standardima i domaćim propisima. Osnovni antidiskriminacijski zakoni nisu međusobno usaglašeni. Primjetno je odsustvo odgovornosti institucija za takvo postupanje.

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost nisu efikasni u provođenju poslova iz njihove nadležnosti kako je definisano u ZoRS. Zabrinjava odsustvo
redovnog praćenja primjene ZoRSa i politika za unaprijeđenje ravnopravnosti spolova. Postojeći mehanizmi ne izvještavaju redovno o stanju ravnopravnosti spolova niti su dostupni izvještaji o provođenju Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana u BiH (GAP). Nema efikasnog odgovora mehanizama na uočena kršenja ZoRSa i ravnopravnosti spolova. Organi vlasti na različitim nivoima nadležnosti imaju dvojak obrazac ponašanja ili ne razvijaju, ili ne poduzimaju mjere, ili u drugom slučaju ako i poduzmu mjere ne prate primjenu i rezultate poduzetih mjera radi unaprjeđenja položaja žena i pored zakonske obaveze. Propisi u proceduri se, u pravilu, ne dostavljaju na mišljenje institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost iako je to zakonska obaveza svih institucija.

Nedostatak statističkih podataka o statusu žena u različitim oblastima je zabrinjavajući. Nedostatak se ogleda u tome da institucije ne prikupljaju i ne objavljuju statističke podatke razvrstane prema spolu na ujednačen, sistematičan i redovan način. Postoje problemi u metodologiji za prikupljanje podataka, a naročito, u nedostatku podataka o kršenjima prava prema ZoRS. Nema podataka o broju i strukturi postupaka u slučajevima kršenja ZoRS a, dostupne statistike o postupcima vođenim prema ZZD ne pružaju dovoljno podataka o slučajevima diskriminacije po osnovu spola. Ovakvim postupanjem krši se zakonska obaveza prema kojoj svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju moraju biti prikazani po spolu i dostupni javnosti.

U cijelom nizu oblasti nisu dostupni izvještaji o utrošku sredstava namijenjenih za unaprjeđenje položaja različitih marginalizovanih grupa i efektima provedenih mjera
npr. o zapošljavanju Romkinja, žena sa invaliditetom ili poticajima namjenjenim
poljoprivrednicama.

Mere koje se provode radi unaprjeđenja ravnopravnosti spolova imaju malo efekta. Žene nisu ravnopravne u politici i odlučivanju, tržištu rada, nema napretka u
usklađivanju poslovnog i privatnog života ili položaju marginalizovanih grupa žena.
Nastoji se reformama u oblasti socijalne zaštite i usluga teret i trošak ekonomije
brige sa države prebaciti na žene i temeljiti na neplaćenom ženskom radu. Čini se da
organi izvršne i zakonodavne vlasti proizvode i održavaju sistemsku diskriminaciju
žena bez stvarne namjere da se zakoni i politike primjene a praksa promijeni.

Organizacije civilnog društva (OCD) a, naročito, organizacije koje se bave
ženskim pravima nisu u dovoljnoj mjeri uključene u donošenje, provođenje ili
praćenje propisa, politika i reformskih procesa uopšte. Zbog niskog stepena učešća
žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ženske perspektive su marginalizovane u
bosanskohercegovačkoj politici. Žene su isključene iz političkih, ekonomskih i
društvenih reformi važnih za razvoj zemlje.

Preuzeto s www.zenskamreza.ba

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s