Zaključci i preporuke konferencije

10387481_1712129769022550_3463265557782979162_nInicijativa „Građanke za ustavne promjene” je 22. decembra 2015. godine u Sarajevu organizovala konferenciju: „Ustavne reforme u svjetlu EU integracija i učešće žena u pregovaračkim procesima”, čiji su ciljevi bili aktuelizacija ustavnih promjena koje su duži period potpuno marginalizovane od strane domaće političke javnosti, ali i međunarodnih aktera u BiH i izvan nje, kao i problematizovanje pitanja učešća žena u pregovaračkim procesima.

Uvodničari/ke na konferenciji bili su: Tijana Cvjetićanin, Goran Marković, Jan Snaidauf, Lejla Gačanica, Samra Filipović Hadžiabdić, Memnuna Zvizdić i Lidija Živanović.

Na konferenciji su učestvovala 63 predstavnika/ca organizacija civilnog društva i državnih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, ambasada i fondacija u Bosni i Hercegovini koji su zaključili da:

Postojeći Ustav ne sadrži eksplicitno odredbe koje se odnose na ravnopravnost polova što se mora nužno promijeniti,

 – Ustav BiH garantuje najviše standarde ljudskih prava ali ne obezbjeđuje njihovo ostvarivanje u praksi. Dvostruko normiranje ljudskih prava u Ustavu stvara zabunu u praksi i neophodno je reformisati Ustavom garantovan Katalog ljudskih prava.

Preporuke učesnika/ca konferencije:

  1. Od suštinskog značaja za demokratske procese u Bosni i Hercegovini je da se dijalog o ustavnim promjenama ponovo otvori i vrati u institucionalni okvir i da se civilno društvo i građani/ke Bosne i Hercegovine uključe u te procese, te da žene moraju biti ravnopravne partnerke u dijalogu o reformi Ustava u kojoj definisanje ostvarivanja ženskih ljudskih prava treba da postane jedan od prioriteta.
  1. Katalog ljudskih prava nužno je redefinisati u Ustavu BiH, obezbijediti mu jedinstveno tumačenje i institucionalnu provedbu i zaštitu.
  1. Potrebno je otvoriti dijalog sa EU i drugim međunarodnim akterima u BiH o metodologiji pregovaračkih procesa u Bosni i Hercegovini. Svi dosadašnji pregovori su vođeni u uskim krugovima političkih stranaka, van institucija države BiH i isključivali su iz procesa donošenja odluka sve druge grupe i njihove potrebe. Ovi procesi ni na koji način nisu uvažavali rodni aspekt.
  1. Potrebno je maksimalno koristiti potencijal UN Rezolucije 1325 i Akcionog plana za njenu implemetaciju u cilju uključivanja žena u pregovaračke procese i procese donošenja odluka na svim nivoima odlučivanja.

Sve navedene zaključke i preporuke Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” je uputila  institucijama, političkim partijama, ambasadama, delegaciji EU i drugim relevantnim  akterima i akterkama.

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene”

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s