Oštra nula: Ženska borba je borba za danas i sutra

downloadUdruženje građana Oštra Nula  je nevladina, neprofitna organizacija koja djeluje od 2010. godine na razvijanju koncepta aktivnog građanina/ke koji/e odgovorno učestvuju u političkim, društvenim i kulturnim procesima savremenog društva. Njihova vizija je društvo u kojem je primarno određenje građana/ki njihov građanski identitet i želja za prosperitetnim društvom u kojem su garantovana socijalna, radnička i ljudska prava i jednakost bez ikakve diskriminacije po bilo kom osnovu. Zalažu se za potpunu kontrolu građana/ki nad institucijama vlasti gdje su iste apsolutno transparentne i odgovorne za svoj rad. Teže uspostavljanju demokratskog društva u kom će svaki pojedinac/ka biti adekvatno predstavljen i zastupljen u skladu sa svojim potrebama, u kom će što je direktnije moguće učestvovati u skladu sa svojim sposobnostima i željama. Oštru Nulu čine njena uprava i njeni članovi/ice i volonteri/ke, a otvoreni su za članstvo svih građana/ki koji svojim zalaganjem, aktivizmom ili idejama žele da poboljšaju situaciju u našoj državi.

Inicijativi „Građanke za ustavne promjene“ su se priključili na poziv Helsinškog parlamenta građana Banja Luka jer su im važna pitanja orodnjavanja Ustava i smatraju da je ova Inicijativa izrazito značajna u smislu edukacije i ohrabrivanja organizacija i pojedinaca/ki da se bave pitanjima rodne ravnopravnosti.

Iz udruženja Oštra Nula smatraju da je bitno raditi na rodnim pitanjima Ustava zbog budućnosti i nadolazećeg „sutra“ koje je izvjesno osobito kada se govori o ravnopravnosti žena u bh. društvu.“Prije nešto više od 100 godine žene su dobile pravo glasa, a u bivšoj Jugoslaviji tek 1945. godine. Ženska borba je borba za danas i sutra! Sve dok žene pravno i kulturološki ne postanu ravnopravne, mi treba da koristimo sve načine da poboljšamo i povećamo uticaj žena u našem društvu“, poručuju iz Oštre nule.

 Nove članice incijative smatraju da je građanska dužnost svih nas da konstantno ukazujemo na nemar i nedostatke bh.političke vlasti, kao i da je to jedan dugoročan proces.

IMG_5225-1024x682

„Ne možemo reći da sve loše funkcioniše u našoj državi, ali ima dosta toga za poboljšati. To je dugoročan proces, a Ustav BiH treba da bude garant jednakosti za sve građane i građanke“, poručuju iz ove organizacije.

Dalje procese djelovanja incijative, Oštra Nula kao nova članica Incijative, vidi u njenom kreativnom djelovanju kojim bi se povećala vidljivost ustavnih pitanja iz rodne perspektive.

 „Ključ svakog uspjeha je rad. Članice Inicijative ne treba da se obeshrabre i uvijek treba tražiti nove kretivnije načine djelovanja, kako bi vidljivost ovakvih ideja bile što prisutnije u našem društvu.“

  Intervju: Vildana Džekman, PR incijative „Građanke za ustavne promjene“

Advertisements