Recimo NE nevidljivosti žena!

12309497_845864992200441_6451705266623288902_oIncijativa “Gađanke za ustavne promjene” poziva nadležne vlasti da ozbiljnije pristupe pitanju finasiranja sigurnih kuća kako je propisano Zakonom o zaštiti nasilja u porodici FBiH. Incijativa upućuje oštru ktitiku vlastima jer se na godišnjem nivou za sigurne kuće izdvaja samo 162.000KM, dok se za finansiranje ministara  izdvaja 226.000 KM godišnje. U cilju ukazivanje na nedosljednost i nefunkcionalnost sistema koja ima za posljedicu nevidljivost i kršenje ženskih prava,  danas će se građani i građanke okupiti spred Parlamenta FBiH pružajući otpor.

Kao građanke i građani koristimo priliku da u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama skrenemo pažnju na loš finansijski položaj sigurnih kuća u čitavoj Bosni i Hercegovini, a posebno u Federaciji BiH.
Jedna sigurna kuća koja obezbjeđuje smještaj za 25 žrtava nasilja u porodici, godišnje treba u prosjeku 240.000 KM da bi funkcionisala. U Nacrtu Budžeta FBiH za 2016. godinu, za sve sigurne kuće u FBiH predviđeno je ukupno 162.000 KM, kao i u prethodnom budžetu. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici propisuje da je Federacija BiH dužna učestvovati u finansiranju sigurnih kuća u visini od 70% sredstava. Federacija BiH trenutno obezbjeđuje tek deseti dio sredstava za funkcionisanje sigurnih kuća. Nacrt Budžeta za 2016. godinu pokazuje da namjerava nastaviti sa tom praksom. Istovremeno se samo za smještaj ministara izdvaja 226.000 KM godišnje!
Sigurne kuće zaslužuju i imaju zakonsko pravo na podršku države. Ne dozvolimo da se usvoji Budžet kojim se krši Zakon o zaštiti od nasilja u porodici! 

Preuzeto: https://www.facebook.com/