Gdje nakon fakulteta nestaju te pametne i obrazovane žene i ko je krivac za to?

CA2EB028-7005-4F53-9023-9F4AE3069587_mw1024_s_nIncijativa “Građanke za ustavne promjene” prepoznala je diskriminaciju i neravnopravan ustavni tretman žena u garanciji ženskih prava osobito u obrazovnom i radnopravnom sektoru. Incijativa od 2013. godine lobira za uvođenje afirmativnih mjera i proširenje kataloga prava unutar Ustava BiH.  O neravnopravnosti žena u bh.društvu govori i Srđana Puhala, bloger i istraživač.

Puhalo: Mislim da bi muškarci i žene trebali da budu isto plaćeni za isti posao koji obavljaju. Ta ekonomska ravnopravnost bi dodatno osnažila žene i dala im još veću nezavisnost u djelovanju i odlučivanju. Takođe, time bi društvo poslalo jasnu poruku svima da je rad muškraca i žena jednako vrednovan i da se napokon prešlo sa riječi na djela. Takođe, poznato je da žene u većem procentu nego muškarci završavaju fakultete, ali da potom nestaju iz javnog života.  Mislim da bi za naše društvo bilo veoma korisno da se razriješi misterija gdje nakon fakulteta nestaju te pametne i obrazovane žene i ko je krivac za to.

Ispričajte nam više o utjecaju koji Vaš rad ima na poboljšanje položaja žena u BiH.

Učestvovao u pojedinim istraživanjima o položaju žena u BiH u kojima se jasno vidjelo da žene nisu ravnopravne sa muškarcima ni u javnoj ni u privatnoj sferi. Takođe sam učestvovao u analizi udžbenika srpskog jezika u Republici Srpskoj koji su pokazali da se muškarci i žene prikazaju u skladu sa rodnim stereotipima. Držao sam i neka predavanja i redovno idem na osmomartovske proteste. I pored svega toga, nisam siguran koliko je to generalno utjecalo na poboljšanje položaja žena u BiH?! U okviru svoje porodice trudim se da da budem dobar muž koji stoji iza svoje supruge, a djecu vaspitava da poštuju  sebe i druge.

Cijeli tekst možete pročitati na: www.16dana.ba