Žene su prevodile, a ne predvodile pregovore

0001Potpisivanje mirovnih sporazuma je trenutak u kojem se formira novo društvo, i ukoliko su žene isključene iz pregovora i potpisivanja, kao subjekti i objekti, onda je teško zamisliti da će u novokreiranom društvu njihovi glasovi i interesi biti u potpunosti predstavljeni. Naime, ako su žene odsutne tokom samog stvaranja ustavnog i političkog poretka, kako se može očekivati da taj isti poredak njih prepoznaje kao jednake, a kamoli da podstiče njihovo jednako učešće?” navodi se u knjizi “1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini” autorica Marine Veličković, Arijane Aganović i Edite Miftari koju je objavio Sarajevski otvoreni centar.

Ova knjiga stavlja akcenat na žene i njihovu ulogu u politici BiH tokom proteklih 20 godina, a u jednom njenom dijelu koji se bavi Dejtonskim mirovnim sporazumom i (ne)učešćem žena u pregovaračkim procesima, između ostalog, možete još pročitati:

U hrvatskoj delegaciji je bila jedna žena, šefica kabineta ministra odbrane. Međutim, ona nije bila članica uže delegacije i tako nije prisustvovala samim pregovorima (Kavaz-Siručić, 2009: 32). U bosanskohercegovačkoj delegaciji žena nije bilo u pregovaračkom timu, ali su pregovorima prisustvovale Amira Kapetanović i Sabina Berberović, kao prevoditeljice. Amira Keptanović je nakon Dejtona postala ambasadorica Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, te kasnije ambasadorica Bosne i Hercegovine u UN-u u Beču. Pregovori su na neki način bili i početak njene političke karijere (prije Dejtona je radila kao službena prevoditeljica za Predsjedništvo BiH i tako prisustvovala svim mirovnim pregovorima između 1992. i 1996. godine), ali njeno, kao i učešće Sabine Berberović, sastojalo se iz prenošenja i interpretiranja političkih ideja, a ne njihovog kreiranja (Banham, 2006; McLeod, n.d.). Žene su prevodile, a ne predvodile pregovore.”

Promocija knjige “1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini” biće održana tokom decembra u Sarajevu, Zenici i Banjaluci, a više informacija možete naći na web stranicama Helsinškog parlamenta građana i Sarajevskog otvorenog centra.

Advertisements