Niti jedna žena nevidljiva!

Facebook-cover-nevidljiva.pngIncijativa “Građanke za ustavne promjene” vas poziva da podržite kampanju “NITI JEDNA ŽENA NEVIDLJIVA” koju je kreirala Ženska mreža BiH, a s kojom se započinje globalna kampana 16 – Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 2015. Incijativa takođe skreće pozornost javnosti na nevidljivost žena u bh.političkom životu, kao i kreiranje takvih ambijenata kojom se žene isključuju i/ili im se onemogućava snažnije učešće u donošenju najvažniji političkih odluka.

Sam Ustav BiH ne prepoznaje ženska prava. I na tu činjenicu skrenula je pažnju i Ženska mreža BiH koja je u svom saopštenju istakla:Žena nema u pregovorima o ustavnim reformama, u reformskim agendama, u pregovorima sa Svjetskom bankom, Evropskom unijom, u zakonodavnim tijelima nas je tek 20tak%, na mjestima na kojima se odlučuje – nema nas ni toliko. Naša tijela su i dalje predmet objektivizacije i seksualizacije, naša seksualno – reproduktivna prava upitna, naša Ustavom zagarantirana prava –tek slova na bijelom papiru.

8398

Kampanju “NITI JEDNA ŽENA NEVIDLJIVA” možete podržati na narednom linku: www.recitoglasno.com