Crna Gora: Od 2016. doživotna “plaća” majkama troje i više djece!

baby-539968_640Od 1. januara 2016. godine zaposlene majke troje i više djece u Crnoj Gori, koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, primat će doživotnu mjesečnu naknadu.

Ustavom Crne Gore predviđeno je da majka i dijete uživaju posebnu zaštitu, te da država treba da stvara uslove u kojima se podstiče natalitet i pozitivan priraštaj stanovništva.

Prvog dana naredne godine na snagu stupaju izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koje će obradovati oko pet hiljada žena u Crnoj Gori.

Majke troje i više djece, sa 25, odnosno 15 godina radnog staža, ali i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama, primat će mjesečnu naknadu.

Ili naknada ili plaća

“Imajući u vidu da će primjena odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koje se odnose na naknadu za žene koje su rodile troje i više djece, početi od 01. januara 2016, do tog roka će se donijeti odgovarajući podzakonski akt, kojim će se propisati koji su dokazi potrebni za ostvarivanje prava, jer će i on početi sa primjenom od dana kao i odredbe Zakona”, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja za AA.

Žena koja ispunjava uslov za naknadu, moraće da se odluči između naknade i plate, odnosno naknade i penzije. To znači da se ne može primati i plata i naknada, odnosno penzija i naknada. Zakonom je propisano da jedan od roditelja-njegovatelja, koji njeguje i brine o licu koje je korisnik lične invalidnine, nezavisno od radnog i penzijskog statusa, ima pravo na novčanu naknadu.

Cijeli tekst možete pročitati na klix.ba

Advertisements