Da li Hrvatice/i u BiH trebaju da dobiju svoj entitet?

Agencija „Prime Communications“ je tokom maja ove godine sprovela terensko istraživanje stavova građana o tome da li „Hrvatice/i u BiH trebaju da dobiju svoj entitet?”

question-mark-440x336U istraživanju su učestvovali građanke/i stariji od 18 godina, a ukupno je, tehnikom usmenog intervjua, ispitano 1250 ispitanica/ka. Moguća statistička greška je +/- 2,77%. Sa tvrdnjom „Hrvatice/i u BiH trebaju da dobiju svoj entitet?” potpuno se slaže 14,2%, a uglavnom se slaže njih 15,2% ispitanica/ka. Sa ovom tvrdnjom se uglavnom ne slaže  17,3%, a potpuno neslaganje nalazimo kod 43,4% ispitanica/ka.

Sa tvrdnjom „Hrvatica/i u BiH trebaju da dobiju svoj entitet?” u potpunosti se slaže 2,5% Bošnjakinja/a, 60,1% Hrvatica/a i 13,1% Srbkinja/a, dok se sa ovom tvrdnjom uglavnom slaže 24,5% Hrvatica/a, 28,7% Srbkinja/a i 4,2% Bošnjakinja/a.

Kada je riječ o stavovima unutar svakog konstitutivnog naroda, istraživanje je pokazalo da je najveći procenat onih koji se uopšte ne slažu sa tvrdnjom „Hrvatice/i u BiH trebaju da dobiju svoj entitet?” kod pripadnika bošnjačkog naroda – 68,4%, dok se njih 16,2% uglavnom ne slaže sa navedenom tvrdnjom.

Preuzeto sa: frontal.ba

Advertisements