“Hitno” izvršenje presuda Evropskog suda – za BiH je riječ od nekoliko godina!

Piše: Vildana Džekman

strasbourg_sud_epa_main_0Pred BiH nije samo jedna presuda koju je donio Evropski sud za ljudska prava koja obvezuje državu na izmjene Ustava BiH i njegovo usklađivanje sa međunarodnim standardima i dokumentima. Pored dobro poznate presude “Sejdić i Finci protiv BiH”, koja govori o diskiminaciji nacionalnih manjina i nemogućnosti kandidiranja na pozicije u Predsjedništvo BiH i Dom naroda BiH, donesena je još jedna presuda protiv BiH od strane Evropskog suda za ljudska prava. Postupak je pokrenula Azra Zornić zbog nemogućnost učešća na izborima zbog izjašnjavanja kao “građanka BiH”, a ne pripadnica neke od etničkih skupina. Presuda je poznatija kao “Zornić protiv BiH” na čiju se implamentaciju čeka još od 2005. godine.

Pomenute presude ukazuju na sistemsku diskriminaciju koju vrši Ustav BiH prema svima onima koji iskaču iz elementa “konstutivnih” i/ili “etničkih”. Pravo na slobodu izbora i osjećaja kao “građanin i građanka” BiH se gube pod prijetnjom ograničenja ili onemogućavanja ostvarenja prava garantiranih Ustavom, koji su po svemu sudeći rezervirani samo za jasno definirane konstutivno-etničke kategorije.

Evropski sud za ljudska prava je u svojim presudama istakao da BiH mora krenuti u što hitnije izmjene Ustava i kako je navedeno “uspostavljanje novog političkog sistema” bez diskriminacije za nacionalne manjine i sve građanke/e BiH.

Vijeće ministara BiH je u februaru ove godine uputilo zahtjev Ministarstvu pravosuđa BiH obavezu izrade akcijskog plana za implemantaciju pomenutih presuda.

Koliko je država BiH ozbiljno shvatila odluke Evropskog suda za ljudska prava, čitajte u tekstu Predraga Zvijeraca.

Link: http://dnevni-list.ba/web1/strasbourg-naredio-promjenu-ustava-bih-pravi-akcijski-plan/

 

Advertisements