Diskriminacija u Oružanim snagama BiH: 21 mjesto rezervisano za Ostale

U Oružanim snagama BiH Bošnjaci su zastupljeni sa 45,9%, Srbi 33,6%, Hrvati 19,8% i Ostali 0,7%. Zakon jasno definiše da se sastav Oružanih snaga temelji na popisu stanovništva iz 1991. godine.

slikaSedmog septembra Ministarstvo odbrane BiH objavilo je konkurs za prijem oficira u Oružane snage BiH. Pored ostalih uslova koje su trebali ispunjavati jasno je navedeno i kom narodu kandidati za svaku poziciju trebaju pripadati. Tako je na konkursu traženo devet Bošnjaka, 29 Srba i 19 Hrvata, prema tome koliko je pripadnika kog naroda i nedostajalo. Slično je i sa ostalim konkursima za prijem u Oružane snage BiH. Još jedna sličnost je da se u tim konkursima vrlo rijetko nađe i mjesta za – Ostale.

Poznato je da je sastav Oružanih snaga definisan Odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH i Zakonom o odbrani. Jasno je propisano sa koliko mjesta mogu biti zastupljeni pripadnici tri konstitutivna naroda u BiH i Ostali.
Bošnjaci su zastupljeni sa 45,9%, Srbi 33,6%, Hrvati 19,8% i Ostali 0,7%. Zakon jasno definiše da se sastav Oružanih snaga temelji na popisu stanovništva iz 1991. godine.
U Oružanim snagama BiH, kažu za naš portal u Ministarstvu odbrane, trenutno se nalazi 21 pripadnik iz reda ”ostalih”. ”Pripadnici OS iz reda Ostalih trenutno su postavljeni na vojničke dužnosti u različitim jedinicama i komandama svih nivoa”, šturi je odgovor na pitanje gdje su raspoređeni pripadnici Ostalih.
Za pravnika Midhata Izmirliju ovo zvuči kao da u OS BiH postoje tačno rezervisane pozicije za pripadnike ostalih, a time i rezervisane pozicije za pripadnike drugih etničkih grupa – konstitutivnih naroda. ”Ukoliko su mjesta rezervirana onda ne postoji jednak tretman prema svim osobama, a različito postupanje nema nikakvo razumno opravdanje.”
Cijeli tekst mozete procitati na:  http://diskriminacija.ba/teme/diskriminacija-u-oru%C5%BEanim-snagama-bih-21-mjesto-rezervisano-za-ostale