Mapiranje kapaciteta i potreba članica Inicijative


Jedna od prvih aktivnosti projekta “Orodnjavanje ustavnih promjena” jeste mapiranje kapaciteta i potreba Inicijative građanki za ustavne promjene, a čiji je cilj da se dobiju informacije o znanjima, vještinama i potrebama svake članice Inicijative ponaosob, kao i njihova mišljenja o potrebi reforme Ustava i značaju uvrštavanja ženskih prioriteta prilikom ustavnih promjena.

Process-MappingMapiranje, kao prvi korak, je jako važno za dugoročni starteški rast i razvoj Inicijative, te će od  dobijenih informacija biti kreirane ID karte članica koje će biti objavljene na blogu inicijative, a koje će obuhvatati kontakt informacije svih članica Inicijative I koje će dati potpuniju sliku o tome ko su članice Inicijative, zašto su pristupile Inicijativi i zašto je važno biti dio ove Inicijative.

Mapiranje je počelo početkom avgusta i trajaće do kraja septembra 2015. godine.