Počela realizacija projekta “Orodnjavanje ustavnih promjena”

Cilj projekta pod nazivom „Orodnjavanje ustavnih promjena“ je Ustav BiH koji će garantovati i omogućiti ženama i muškarcima ravnopravno ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, kao i reforma ustava koja će uzeti u obzir i gender komponentu.

Realizacijom ovog projekta Inicijativa građanki za ustavne promjene radiće na jačanju organizacionih i zagovaračkih kapaciteta Inicijative, kao i povećanju vidljivosti Platforme ženskih prioriteta kao što su:

  • upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu,
  • uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti,
  • proširenje postojećeg kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdarvstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu,
  • veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda,
  • princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

Projekat je počeo sa realizacijom u julu 2015, a trajaće do decembra 2016. godine. Koordinirajuća organizacija Inicijative građanki za ustavne promjene koja broji 26 članica je Helsinški parlament građana Banja Luka, a projekat je finansijski podržan od fondacije Kvinna till Kvinna.

Advertisements